Cyngor Celfyddydau Cymru | Sgyrsiau Creadigol 2017

Sgyrsiau Creadigol 2017

Ar ddydd Iau 12 Ionawr 2017, mewn derbynwest yn g39 Caerdydd, derbyniodd 16 artist proffesiynol Ddyfarniadau Cymru Greadigol a Chymrodoriaethau Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Gwaith Ymchwil i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Fel rhan o'r noson cafwyd cyflwyniad gan Fieldwork am waith ymchwil newydd a wnaed am ein artistiaid ac unigolion creadigol proffesiynol.

Sgwrs gyda Ned Thomas ac Ed Thomas

Yn hwyrach ymlaen yn y noson, cyn cyflwyno'r gwobrau, cynhaliodd David Alston, Cyfarwyddwr y Celfyddydau, drafodaeth gyda'r sylwebydd diwylliannol Ned Thomas a'r dramodydd a'r cynhyrchydd Ed Thomas.

Fel rhan o'r noson cafwyd cyflwyniad gan Fieldwork am waith ymchwil newydd a wnaed am ein artistiaid ac unigolion creadigol proffesiynol.

Sgyrsiau Creadigol 2017
Cymru Greadigol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245