Cyngor Celfyddydau Cymru | Dysgu Creadigol trwy’r Celfyddydau – Sesiynau Briffio Ysgolion

Dysgu Creadigol trwy’r Celfyddydau – Sesiynau Briffio Ysgolion

Dangoswyd y cyflwyniad canlynol yn y Sesiynau briffio ar gyfer Prif-Athrawon ac Ysgolion a gynhaliwyd ym mis Mai a Mehefin 2015.

Gallwch weld y cyflwyniad isod, neu lawrlwytho'r cyflwyniad o'r Sesiynau Briffio yma.


Beth yw Asiant Creadigol?

Mae'r fideo hwn, a grëwyd gan Curious Minds, yn esbonio'n syml beth yw rôl yr Asiant creadigol.


Enghraifft: Coleg Celf Arbenigol Harrop Fold (Specialist Arts College)

Mae'r fideo yn dangos enghraifft o'r Asiant Creadigol ar waith yng Ngholeg Celf Arbenigol Harrop Fold.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245