Cyngor Celfyddydau Cymru | Rhoi Celf ar y Blaen: Cynhadledd Cyngor Celfyddydau Cymru 2016

Rhoi Celf ar y Blaen: Cynhadledd Cyngor Celfyddydau Cymru 2016

Ken Skates AC

Gwyliwch Araith Ken Skates, yr Ysgrifennydd Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith. Crewyd y fideos hyn gyda chydweithrediad Culture Colony.

François Matarasso

Celfyddyd Aflonydd: Mae'n awdur, ymchwilydd ac ymgynghorydd ar ei liwt ei hun ac ers 35 mlynedd mae'n ymwneud ag ymarfer celfyddydol wedi'i ymgysylltu'n gymdeithasol. Sail ei ysgrifennu, ei ymchwil a'i waith yn y celfyddydau cymunedol yw ei gred bod gan bawb yr hawl i greu celfyddyd, rhannu'r ffrwyth, mwynhau gwaith pobl eraill ac ymgyfranogi ohono.

Dr Phil George

Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru

Trafodaeth Banel: Mynd i'r Afael â Thlodi drwy'r Celfyddydau

Panelwyr:
Elen ap Robert, Pontio
Frank Soodeen, Sefydliad Joseph Rowntree
Guy O'Donnell, Sherman 5
Kenn Taylor, The Tetley, Leeds

Julie McNamara

Cyfarwyddwr Artistig Vital XposureElusen Gofrestredig Rhif 1034245