Cyngor Celfyddydau Cymru | Cynhadledd Celfyddyd a Phobl Hŷn

Cynhadledd Celfyddyd a Phobl Hŷn

Cynhaliwyd Cynhadledd Celfyddyd a Phobl Hŷn ar 6 Ebrill 2017 yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd.

Beth oedd Cynhadledd Celfyddyd a Phobl Hŷn?

Nod Cynhadledd Celfyddyd a Phobl Hŷn oedd trafod:

  • Sut gall gweithgareddau'r celfyddydau helpu i greu cymunedau sy'n gyfeillgar i bobl hŷn?
  • Sut gall creadigrwydd helpu pobl hŷn i fyw bywyd braf a mwynhau blynyddoedd eu henaint?

Dangosodd hefyd sut y gall gweithgareddau celfyddydol effeithiol helpu i wella lles; gan leddfu'r teimladau o arwahanrwydd ac unigrwydd mewn pobl hŷn a chan gyfrannu at ddeilliannau dymunol y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles.

Trefnwyd yr achlysur gan Gyngor Celfyddydau Cymru mewn cydweithrediad ag Age Cymru and a gyda chefnogaeth Sefydliad Baring.

Cyflwyniadau o'r Gynhadledd

Rydym wedi recordio rhai cyflwyniadau o'r dydd ac fe'u cyflwynir yma fel fideos. Mae rhain yn cynnwys:

  • Croeso a Chyflwyniad - Dr Phil George, Cadeirydd, Cyngor Celfyddydau Cymru
  • Dathlu heneiddio'n greadigol; Gŵyl y Gwanwyn - Emma Robinson, Age Cymru.
  • Rhwydwaith Diwylliant Cymru sy'n Oed-gyfeillgar - Sharon Ford, Amgueddfa Cymru a Steve Huxton, Heneiddio'n dda yng Nghymru.
  • Ynysigrwydd ac unigrwydd cymdeithasol – Fideo enghreifftiol a gyflwynwyd gan Ganolfan Gerdd William Mathias
  • Panel holi ac Ateb gyda Paul Cann (Ymgyrch i Roi Diwedd ar Unigrwydd) gyda David Cutler (Sefydliad Baring), Sarah Rochira (Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru) a Phil George (Cadeirydd, Cyngor Celfyddydau Cymru)
  • Anerchiad gan Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith.
Cynhadledd Celfyddyd a Phobl Hŷn
Digwyddiadau a fu

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245