Cyngor Celfyddydau Cymru | Margaret Wheatley - Camu o'r tywyllwch: arweinyddiaeth amserol

Margaret Wheatley - Camu o'r tywyllwch: arweinyddiaeth amserol

Cynhaliwyd y digwyddiad hwn ddydd Llun, 9 Mehefin 2014, yn Ystafell Victor Salvi Canolfan Mileniwm Cymru.

Cynigiodd Cyngor Celfyddydau Cymru ac Academi Wales gyfle unigryw i weithio gyda Margaret Wheatley, un o feddylwyr mwyaf dylanwadol ac arloesol ein hamser.

Daeth Margaret Wheatley yn ôl i Gymru oherwydd y galw poblogaidd i'w chlywed eto. Bu adolygiadau gwych iawn o'i chyflwyniadau a'i gweithdai yn Ysgol Haf Academi Cymru a'i seminar gyhoeddus yng Nghaerdydd yn 2013:

‘Areithydd hollol ysbrydoledig'
'Ffres a newydd a herfeiddiol mewn ffordd ardderchog tu hwnt’
‘Fe’m hatgoffwyd o ba mor bwysig oedd meddwl a myfyrio'

Gallwch weld rhai o'r mewnwelediadau a rannwyd gan Margaret ar y diwrnod isod:

Torri llwybr – arweinyddiaeth yn y celfyddydau yw rhan o raglen ehangach y Cyngor o seminarau a digwyddiadau sy'n hyrwyddo llywodraethu, arweinyddiaeth arheoli yng nghelfyddydau Cymru.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245