Cyngor Celfyddydau Cymru | Pecyn Cymorth i Ddatblygu Dwyieithrwydd yn y Celfyddydau

Pecyn Cymorth i Ddatblygu Dwyieithrwydd yn y Celfyddydau

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi comisiynu’r pecyn cymorth hwn i ddarparu cymorth a chanllawiau ymarferol ac amlinellu’r arferion gorau cyfredol o ran cyfathrebu’n ddwyieithog mewn perthynas â’r celfyddydau a diwylliant.

Mae’n amlinellu’r daith o farchnata a hyrwyddo’r digwyddiad, i gyfranogi / ymgysylltu â’r digwyddiad a deialog a pherthynas barhaus.

Drwy gyfres o ymarferion a thasgau syml, y bwriad yw eich helpu i ymchwilio i ffyrdd y gallwch chi a’ch sefydliad helpu i gau’r bwlch ieithyddol yn ein gwead diwylliannol. Mae’n ymwneud â dod o hyd i ffyrdd ymarferol o wneud diwylliant ein Cenedl yn hygyrch, beth bynnag yw gallu ieithyddol rhywun.

Pecyn Cymorth i Ddatblygu Dwyieithrwydd yn y Celfyddydau

Pecyn Cymorth i Ddatblygu Dwyieithrwydd yn y Celfyddydau
Cynghori

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245