Cyngor Celfyddydau Cymru | Cynllunio a Monitro Busnes

Cynllunio a Monitro Busnes

Creating and implementing a business plan is all important for arts organisations, as well as monitoring progress and following best practices.

Pam cynllunio a monitro busnes?

Comisiynwyd yr arweiniad hwn gan Gyngor Celfyddydau Cymru a'i nod yw cefnogi sefydliadau celfyddydol Cymru i ddatblygu a gweithredu cynllun busnes.

Manyla'r arweiniad hwn ar y broses honno, gan nodi'r rhesymau pam y mae ar y sefydliad angen cynllun busnes, a pha wybodaeth ac adnoddau sy'n angenrheidiol i greu un.

Lawrlwytho: Arweiniad i Gynllunio Busnes: Pam, Beth a Sut

Templedau Cynllunio Busnes

Mae croeso i sefydliadau lawrlwytho'r templedau canlynol at eu defnydd eu hunain.

Templed Cynllun Busnes

Templed Cynllun Gweithgaredd

Asesiad Risg a Templed Goleuadau Traffig

Templedi Pwy i'w gynnwys ac amserlen

Gweler hefyd: Monitro Busnes i Aelodau Portffolio Celfyddydol Cymru

Cynllunio a Monitro Busnes
Cynghori

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245