Cyngor Celfyddydau Cymru | Eiddo deallusol a hawlfraint

Eiddo deallusol a hawlfraint

Cyngor i Unigolion Creadigol Proffesiynol.

Lawrlwythwch y dudalen hon fel dogfen: Eiddo deallusol a hawlfraint: Taflen Wybodaeth


Beth yw eiddo deallusol?

Gall eiddo deallusol adael i chi berchen ar bethau rydych yn eu creu mewn ffordd debyg i berchen ar eiddo materol.

Gallwch reoli defnydd o'ch eiddo deallusol, gan ei ddefnyddio i elwa. Mae hyn yn annog arloesi a chreadigrwydd pellach.


Y pedwar prif fath o eiddo deallusol yw:

  • Hawlfraint sy’n diogelu deunydd, megis llenyddiaeth, celf, cerddoriaeth, recordiadau sain, ffilmiau a darllediadau.
  • Dyluniadau sy'n diogelu'r olwg sydd ar gynhyrchion neu eu hatyniad gweledol.
  • Patentau sy'n diogelu'r agweddau technegol a gweithredol ar gynhyrchion a phrosesau.
  • Nodau Masnach sy’n diogelu arwyddion sy'n gallu gwahaniaethu rhwng nwyddau a gwasanaethau y naill masnachwr a'r llall.

Fodd bynnag, mae eiddo deallusol hefyd yn cynnwys cyfrinachau masnachol, amrywogaethau planhigion, dynodiadau daearyddol, hawliau perfformwyr ac yn y blaen. Yn aml, gellir cymhwyso mwy nag un math o eiddo deallusol at yr un greadigaeth.

Swyddfa Eiddo Deallusol y DU


Adnoddau defyddiol

Own it

Artquest ArtLaw

British Copyright Council

Design and Artists Copyright Society

Creative Commons

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245