Cyngor Celfyddydau Cymru | Cytundebau, ffioedd a materion cyfreithiol

Cytundebau, ffioedd a materion cyfreithiol

Cyngor i Unigolion Creadigol Proffesiynol.

Lawrlwythwch y dudalen hon fel dogfen: Cytundebau Ffioedd Materion Cyfreithiol: Taflen Wybodaeth

Cytundebau Artistiaid

Mae cytundebau yn hanfodol o ran gwybod lle'r ydych yn sefyll. Dylent egluro'r berthynas rhyngoch chi â’ch comisiynydd (y person neu sefydliad sy’n talu am eich hamser) a bod yn gysylltiedig â'ch ymarfer a'ch cyflogaeth.

Wrth ddod i gytundeb mae angen i chi wybod beth yw'ch cyfrifoldebau. Er enghraifft:

  • Beth yw ffi’r artist?
  • Pwy a beth sydd wedi’i yswirio?
  • Pwy sy’n gyfrifol am hyrwyddo’r digwyddiad?
  • Pwy sy’n gyfrifol am yr agweddau technegol/gweinyddol/marchnata a thrafnidiaeth?
  • Beth yw’r treuliau sydd ar gael os gohirir y digwyddiad?
Rhagor o wybodaeth:

Artquest: Artists Resource
Own-it
a-n The Artists Information Company


Ffioedd Artistiaid

Cyn i chi ddechrau gweithio fel artist ar brosiect mewn rôl lawrydd, cytunwch ar gyfradd ddyddiol am eich amser. Mae'n bwysig eich bod chi a'r cleient yn gwybod beth yw'ch gwerth.

Bydd gan lawer o sefydliadau celfyddydau a chwmnïau gyfraddau sy'n seiliedig ar gyfartaledd cenedlaethol canfyddedig. Gellir gosod yn rhain yn ôl profiad. Cofiwch ymchwilio i sicrhau. Cofiwch wneud eich ymchwil gan nad ydych am eich tanbrisio'ch hun.

Ceir rhagor o wybodaeth am hyn yn ein gwybodaeth am Gychwyn arni.


Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus

Yn ychwanegol at yswirio gwaith celf, mae yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus yn hanfodol wrth ymgymryd ag unrhyw weithdai neu weithgareddau celf sy'n cynnwys aelodau o'r cyhoedd, boed mewn canolfan gymunedol, mewn parc neu mewn ysgol.

Os caiff rhywun ei anafu neu os yw cyfarpar yn cael ei dorri, gellir dal yr artist yn gyfrifol yn bersonol am unrhyw iawndal.


Gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Yr enw ar hwn ynghynt oedd gwiriad CRB. Gweithdrefn yw hon y bydd unigolion sy'n gwneud cais i weithio gyda rhai pobl sy'n agored i niwed a phlant yn gorfod ymgymryd â hi cyn dechrau yn eu gwaith.

Gwefan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245