Cyngor Celfyddydau Cymru | Canllaw Ymarferol i Lywodraethu Sefydliadau Celfyddydol ac Amgueddfeydd

Canllaw Ymarferol i Lywodraethu Sefydliadau Celfyddydol ac Amgueddfeydd

Mae Llywodraethu yn y Celfyddydau ac Amgueddfeydd: canllaw ymarferol wedi cael ei greu gan Rhaglen Arweinyddiaeth Clore fel pecyn cymorth o adnoddau defnyddiol ar gyfer Ymddiriedolwyr a staff sy'n gweithio gyda byrddau.

Beth sydd yn y canllaw ymarferol hwn i sefydliadau celfyddydol?

Mae'r canllaw wedi'i ysgrifennu ar gyfer sefydliadau celfyddydol ac amgueddfeydd yng Nghymru a Lloegr. Mae'n ymdrin ag ystod eang o gwestiynau a wynebir gan sefydliadau newydd a phresennol.

Mae'n berthnasol i aelodau Portffolio'r Celfyddydol Cymru yn ogystal ag unrhyw sefydliadau celfyddydol eraill yng Nghymru a allai fod yn sefydliadau newydd neu sefydledig.

Strwythurau
  • Beth ydym yn ei olygu wrth lywodraethu?
  • Pam fod y strwythur sefydliad yn bwysig?
Rolau a chyfrifoldebau
  • Beth yw cyfrifoldebau cyfreithiol cyfarwyddwyr?
  • Beth yw'r berthynas rhwng y bwrdd a'r aelodau staff cyflogedig?
Cyllid, rheoli risg a chodi arian
  • Beth yw rôl y bwrdd mewn cyllid?
  • Beth yw rôl y bwrdd mewn cynllunio artistig a risg?
Cyfarfodydd y Bwrdd a recriwtio

Pam mae cofnodion da yn bwysig?

  • Sut ydych chi'n cadw bwrdd yn llawn cymhelliant ac yn effeithlon?
  • Mae yna hefyd restr ddarllen ddefnyddiol o ddolenni i adnoddau ychwanegol.

Pecyn cymorth Llywodraethu yn y celfyddydau ac amgueddfeydd

Gallwch lawrlwytho'r pecyn cymorth ar wefan Rhagel Arweinyddiaeth Clore.

Noder: Nid yw'r adnodd hwn ar gael yn Gymraeg. Mae wedi cael ei greu gan Aelodau Cyswllt Llywodraethu Rhaglen Arweinyddiaeth Clore, sef Prue Skene, Tom Wilcox a Keith Arrowsmith, ac mae wedi cael ei gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Lloegr.

Canllaw Ymarferol i Lywodraethu Sefydliadau Celfyddydol ac Amgueddfeydd
Cynghori

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245