Cyngor Celfyddydau Cymru | Ymgysylltu â gwahanol gymunedau

Ymgysylltu â gwahanol gymunedau

Mae sefydliadau ac unigolion – ac nid yn y celfyddydau'n unig – yn aml yn cael anhawster i ymgysylltu â gwahanol gymunedau lleol. Gall fod nifer o resymau am hyn. Teimla rhai nad yw'n rhywbeth y maent yn ei wneud.

Ni waeth beth yw'r rheswm, bydd yn rhaid neilltuo amser i feithrin perthynas a datblygu deialog. Mae hyn yn osgoi creu embaras – yr ofn o fynd i fosg neu grŵp i bobl anabl a gwneud neu ddweud y peth anghywir.

Ceir sawl enghraifft ysbrydoledig o sut y mae gwahanol sefydliadau wedi mynd o gwmpas ymgysylltu â chymunedau. Mae'r rhain yn dangos y buddion sy'n dod o ymdrechu i ymgysylltu â chymunedau na fyddai fel arall yn ymwneud â'r celfyddydau. Gallant fod yn fudd i'r cymunedau dan sylw ac i'r sefydliad celfyddydol, a dangosant ystod y gwaith da sy'n digwydd yng Nghymru.

Darllen pellach

Lawrlwythwch yr Arweiniad Cydraddoldeb llawn i ddarllen:

  • Cyswllt i enghreifftiau
  • Gwersi a ddysgwyd
  • Cwestiynau i'w trafod

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245