Cyngor Celfyddydau Cymru | Monitro pwy sy'n dod i weld eich gwaith

Monitro pwy sy'n dod i weld eich gwaith

Sut ydych yn holi pobl sy’n archebu tocynnau neu sy’n mynd i ddigwyddiad celfyddydol am eu hil, hunaniaeth o ran rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol a chrefydd, ymysg pethau eraill?

Gall llawer o bobl weld y cwestiynau o’r fath yn fusneslyd (yn cynnwys y bobl sy’n holi’r cwestiynau, weithiau). Mae’n hanfodol bod y bobl sy’n holi’r cwestiynau, a’r rhai sy’n eu hateb, yn gwybod yn glir pam y gofynnir am y wybodaeth, ac y caiff y wybodaeth ei thrin yn gyfrinachol.

Darllen pellach

Lawrlwythwch yr Arweiniad Cydraddoldeb llawn i ddarllen:

  • Cyswllt i enghreifftiau
  • Gwersi a ddysgwyd
  • Cwestiynau i'w trafod

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245