Cyngor Celfyddydau Cymru | Hygyrchedd i’r gwaith

Hygyrchedd i’r gwaith

Wrth greu darn newydd o waith efallai yr hoffech ystyried sut bydd eich cynulleidfa arfaethedig yn gallu ymgysylltu gydag ef. Mae hyn ymwneud yn rhannol, ond nid yn unig, ag anabledd corfforol.

Darllen pellach

Lawrlwythwch yr Arweiniad Cydraddoldeb llawn i ddarllen:

  • Cyswllt i enghreifftiau
  • Gwersi a ddysgwyd
  • Cwestiynau i'w trafod

Lawrlwytho'r Arweiniad Cydraddoldeb

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245