Cyngor Celfyddydau Cymru | Diwylliant y sefydliad

Diwylliant y sefydliad

Y ffordd fwyaf effeithiol o wella amrywiaeth yn eich sefydliad yw ei gynnwys yn eich holl weithgareddau a'i wneud yn rhan o'r hyn y mae pawb yn ei wneud - rhan o wead y sefydliad.

Nid yw hyn yn dweud na efallai y bydd rhai prosiectau penodol yn ymwneud ag amrywiaeth neu wedi‘u hanelu at grwpiau penodol. Ond bydd y prosiectau hyn hefyd fod yn fwy effeithiol os ydynt yn cael eu cynnal mewn sefydliad lle mae amrywiaeth yn rhan annatod o raglen arferol y sefydliad hwnnw o weithgaredd.

Edrychwch yn yr Arweiniad ar enghraifft Llyfrgell Genedlaethol Yr Alban o hyn.

Darllen pellach

Lawrlwythwch yr Arweiniad Cydraddoldeb llawn i ddarllen:

  • Cyswllt i enghreifftiau
  • Gwersi a ddysgwyd
  • Cwestiynau i'w trafod

Lawrlwytho'r Arweiniad Cydraddoldeb

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245