Cyngor Celfyddydau Cymru | Cymryd rhan yn y celfyddydau

Cymryd rhan yn y celfyddydau

Os yw cyfranogi yn rhan bwysig o’ch gweithgarwch celfyddydol – ac i’r mwyafrif o sefydliadau y mae – mae’n hanfodol eich bod yn ceisio sicrhau bod y cyfleoedd rydych yn eu darparu yn agored i bobl o ystod eang o gefndiroedd amrywiol.

Bydd llawer o’r materion a godwyd mewn adrannau eraill o’r arweiniad hwn yn berthnasol yn hyn o beth. Dylech feddwl am sut i gysylltu gyda’r grwpiau’r ydych yn ceisio eu cyrraedd, y math o weithgaredd a allai fod o ddiddordeb iddynt, a ph’un a yw’r lleoliad yn addas i’r gweithgaredd dan sylw.

Darllen pellach

Lawrlwythwch yr Arweiniad Cydraddoldeb llawn i ddarllen:

  • Cyswllt i enghreifftiau
  • Gwersi a ddysgwyd
  • Cwestiynau i'w trafod

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245