Cyngor Celfyddydau Cymru | Arweiniad Cydraddoldeb

Arweiniad Cydraddoldeb

Nod yr Arweiniad Cydraddoldeb yw rhoi ichi syniadau ymarferol am sut i gynyddu amrywiaeth ymhlith y rhai sy'n profi'r celfyddydau (cynulleidfaoedd) a'r rhai sy'n ymgyfranogi o'r broses o greu celfyddyd (creawdwyr).

Nod yr arweiniad yw mynd y tu hwnt i ddeddfwriaeth a rhestrau ticio. Ond darpara enghreifftiau a syniadau ymarferol gan sefydliadau celfyddydol eu hunain a fu'n gweithio'n dda yn y gorffennol. Gobeithio y bydd y cyfuniad o sbardunau, cwestiynau, enghreifftiau ac astudiaethau achos yn gymorth ichi ddatblygu syniadau sy'n briodol ichi a'r cyd-destun y gweithiwch ynddo.

Yr hyn y gall pobl eraill ei wneud weithiau yn fodd i ddarparu ysbrydoliaeth a chynghorion. Ond mae'n bwysig i unrhyw beth a wnewch fod yn iawn ichi – a hefyd eich lleoliad/eich cwmni/eich artistiaid, eich cenhadaeth a'ch amcanion, eich ardal, eich celfyddyd a'ch adnoddau.

Mae amrywiaeth a chydraddoldeb yn hanfodol i'r celfyddydau oherwydd eu bod yn cynnal, adnewyddu , ailgyflenwi a rhyddhau'r gwir botensial o dalent artistig Cymru ' , waeth beth yw cefndir pobl. Mae hyn yn sail i ymagwedd Cyngor Celfyddydau Cymru i gydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein sector.

Mae'r Arweiniad wedi'i rannu'n 10 modiwl ac yna ystyria'r swyddogaethau mewnol canlynol:

  • Tu fewn i’ch sefydliad
  • Recriwtio i'ch sefydliad
  • Diwylliant y sefydliad

Lawrlwytho'r Arweiniad Cydraddoldeb

Cydraddoldebau | Llun: SWICA

Ein hymrwymiad i Gydraddoldebau

Darllenwch ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol a'r arferion gorau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245