Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyngor a Gwybodaeth

Cyngor a Gwybodaeth

Rydym yn rhoi cyngor a gwybodaeth i unigolion creadigol proffesiynol, sefydliadau a'r sector cefyddydau ehangach.

Mae'r cyngor a'r wybodaeth yr ydym yn eu cynnig i'w cael ar sawl ffurf gan gynnwys pecynnau cymorth, taflenni gwybodaeth, canllawiau ymarferol, cyhoeddiadau ac adroddiadau ymchwil. Dilynnwch y dolenni i wybod mwy am eich dewis faes.

Cyngor i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Mae gennym ganllawiau i Unigolion Creadigol Proffesiynol eu gweld ar-lein neu eu lawrlwytho fel dogfennau:

Cyngor a Chanllawiau i Sefydliadau

Gall aelodau Portffolio Celfyddydol Cymru a sefydliadau celfyddydol eraill fel ei gilydd ddarllen canllawiau a gwybodaeth ynglŷn â:

Pecynnau Cymorth a Chanllawiau

Digwyddiadau a fu

Mae adnoddau a fideos ar gael o ddigwyddiadau a gynhaliwyd gennym yn y gorffennol.

Cyhoeddiadau

Porwch yr holl gyhoeddiadau yn ôl categori, ffurf ar gelfyddyd a dyddiad. Rydym hefyd wedi tagio'r wybodaeth fel y gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth berthnasol i chi.

Ymchwil | Llun: Falstaff, Opera Canolbarth Cymru; ffotograffydd David Pugh

Ymchwil

Ein Hymchwil i'r Celfyddydau

Publications link

Cyhoeddiadau

Porwch ein holl hygoeddiadau yn ôl categori neu ddyddiad

Celc Link

Celc

Pecyn gwybodaeth y celfyddydau, llythrennedd a rhifedd

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245