Cyngor Celfyddydau Cymru | Canolfan Deuluol Gronant - Puppet Mania!

Canolfan Deuluol Gronant - Puppet Mania!

Nod

Puppet Mania!Adeiladu ar lwyddiant y Penwythnos Blasu Celf lle adnabuwyd pypedwaith, trwy werthusiadau, i fod y ffurf mwyaf poblogaidd ar gelfyddyd.

Gweithiodd un pypedwr proffesiynol ac un artist gweledol gyda phobl ifanc rhwng 7-11 oed mewn tair cymuned wledig mewn ardal Cymunedau'n Gyntaf i greu pwpedau a pherfformiad. Perfformiwyd pob perfformiad i gynulleidfa gyhoeddus o fewn pob un o'r ardaloedd.

Cydlynydd y prosiect: Trefor Lloyd Roberts, Flintshire County Council.

Ffotograffydd: S Jackson

Canolfan Deuluol Gronant - Puppet Mania!

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245