Cyngor Celfyddydau Cymru | Meysydd i Sefydliadau

Meysydd i Sefydliadau

Rydyn ni’n galw’r mathau o weithgarwch rydyn ni am eu cynorthwyo yn "feysydd". Rydyn ni’n glir iawn ynghylch beth rydyn ni am ei gyflawni trwy bob maes, a sut maen nhw’n ein helpu ni i gyflawni ein blaenoriaethau strategol.

Mae gennym nodiadau canllaw ar wahân ar gyfer pob maes. Dewisiwch faes er mwyn darllen gwybodaeth bellach am y mathau o brosiectau rydyn ni am eu cynorthwyo a sut i fynd ati i wneud cais.

Datblygu Cynulleidfaoedd

Cynorthwyo prosiectau sy’n datblygu cynulleidfaoedd gan ddefnyddio dulliau sy’n glir, wedi eu targedu ac sy’n fesuradwy. Dewis y maes hwn

Datblygu Busnes a Sefydliadol

Helpu sefydliadau’r celfyddydau i fod yn fwy cadarn ac i’w cynnal eu hunain yn well. Dewis y maes hwn

Gwyliau

Cynorthwyo dathliadau neilltuol o ansawdd uchel i ddathlu’r gorau o fyd y celfyddydau yng Nghymru. Dewis y maes hwn

Datblygu’r Diwydiant Cerddoriaeth

Cynorthwyo prosiectau sy’n datblygu sylfeini diwydiant cerddoriaeth llewyrchus yng Nghymru, ac sy’n helpu pobl â dawn gerddorol yng Nghymru i feithrin gyrfaoedd cynaliadwy. Dewis y maes hwn

Cynhyrchu

Cynorthwyo gwaith i greu cynnyrch artistig o safon uchel i’w gyflwyno i gynulleidfaoedd. Dewis y maes hwn

Cymorth Rhaglennu ar gyfer Canolfannau ac Orielau

Cynorthwyo prosiectau sy’n curadu ac yn cyflwyno gwaith artistig neilltuol a chyffrous o safon uchel sy’n cyfoethogi rhaglen canolfan neu oriel. Dewis y maes hwn

Gwaith Ymchwil a Datblygu

Cynorthwyo gwaith arbrofi er mwyn galluogi i syniadau newydd, cydweithredu newydd a ffyrdd newydd o weithio gael eu harchwilio a’u datblygu. Dewis y maes hwn

Cymryd Rhan

Darparu rhagor o ddulliau i bobl gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol o safon uchel. Dewis y maes hwn

Criw Celf

Datblygu doniau yn y celfyddydau gweledol a chymhwysol i bobl ifanc o oedran ysgol. Dewis y maes hwn

Hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol

Datblygu sgiliau, hyfedredd a galluoedd y bobl sy’n gweithio ym myd y celfyddydau yng Nghymru. Dewis y maes hwn

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245