Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau

Dewisiadau

Sefydliadau

CategorïauMaes creadigolTagiau
DyddiadCyhoeddiadau

Tudalen 12345678
Cronfa Profi'r Celfyddydau: Canllawiau

Cronfa Profi'r Celfyddydau: Canllawiau

04/02/2019
Canllawiau Ariannu Sefydliadau Ceisio am Arian
Credwn y dylai fod gan ein plant a'n pobl ifainc y cyfle i gael eu hysbrydoli a'u cyffroi gan y celfyddydau gorau yng Nghymru.
Darllen mwy...
Dogfen maes: Datblygu Cynulleidfaoedd i Sefydliadau

Dogfen maes: Datblygu Cynulleidfaoedd i Sefydliadau

07/01/2019
Ceisio am Arian Datblygu Cynulleidfaoedd Canllawiau Ariannu Sefydliadau
Cynorthwyo prosiectau sy’n datblygu cynulleidfaoedd gan ddefnyddio dulliau sy’n glir, wedi eu targedu ac sy’n fesuradwy.
Darllen mwy...
Dogfen maes: Datblygu Busnes a Sefydliadol

Dogfen maes: Datblygu Busnes a Sefydliadol

07/01/2019
Sefydliadau Canllawiau Ariannu Ceisio am Arian Datblygiad Cynaliadwy
Helpu sefydliadau’r celfyddydau i fod yn fwy cadarn ac i’w cynnal eu hunain yn well.
Darllen mwy...
Nodiadau Cymorth ar gyfer maes Datblygu Busnes a Sefydliadol Grantiau'r Celfyddydau i Sefydliadau

Nodiadau Cymorth ar gyfer maes Datblygu Busnes a Sefydliadol Grantiau'r Celfyddydau i Sefydliadau

07/01/2019
Datblygiad Cynaliadwy Ceisio am Arian Nodiadau Cymorth Sefydliadau
Nod y nodiadau hyn yw eich helpu i lenwi eich ffurflen gais ar lein.
Darllen mwy...
Dogfen Maes: Gwyliau i Sefydliadau

Dogfen Maes: Gwyliau i Sefydliadau

07/01/2019
Sefydliadau Canllawiau Ariannu Gwyliau Ceisio am Arian
Cynorthwyo dathliadau neilltuol o ansawdd uchel i ddathlu’r gorau o fyd y celfyddydau yng Nghymru.
Darllen mwy...
Nodiadau Cymorth ar gyfer maes Gwyliau Grantiau’r Celfyddydau i Sefydliadau

Nodiadau Cymorth ar gyfer maes Gwyliau Grantiau’r Celfyddydau i Sefydliadau

07/01/2019
Nodiadau Cymorth Ceisio am Arian Gwyliau Sefydliadau
Nod y nodiadau hyn yw eich helpu i lenwi eich ffurflen gais ar lein.
Darllen mwy...
Dogfen maes: Datblygu’r Diwydiant Cerddoriaeth i Sefydliadau

Dogfen maes: Datblygu’r Diwydiant Cerddoriaeth i Sefydliadau

07/01/2019
Ceisio am Arian Sefydliadau Canllawiau Ariannu
Cynorthwyo prosiectau sy’n datblygu sylfeini diwydiant cerddoriaeth llewyrchus yng Nghymru, ac sy’n helpu pobl â dawn gerddorol yng Nghymru i feithrin gyrfaoedd cynaliadwy.
Darllen mwy...
Nodiadau Cymorth ar gyfer maes Datblygu'r Diwydiant Cerddoriaeth i Sefydliadau

Nodiadau Cymorth ar gyfer maes Datblygu'r Diwydiant Cerddoriaeth i Sefydliadau

07/01/2019
Nodiadau Cymorth Sefydliadau Ceisio am Arian
Nod y nodiadau hyn yw eich helpu i lenwi eich ffurflen gais ar lein.
Darllen mwy...
Dogfen maes: Cynhyrchu i Sefydliadau

Dogfen maes: Cynhyrchu i Sefydliadau

07/01/2019
Ceisio am Arian Sefydliadau Canllawiau Ariannu Teithio
Cynorthwyo gwaith i greu cynnyrch artistig o safon uchel i’w gyflwyno i gynulleidfaoedd.
Darllen mwy...
Nodiadau Cymorth ar gyfer maes Cynhyrchu Grantiau’r Celfyddydau i Sefydliadau

Nodiadau Cymorth ar gyfer maes Cynhyrchu Grantiau’r Celfyddydau i Sefydliadau

07/01/2019
Ceisio am Arian Nodiadau Cymorth Sefydliadau Teithio
Nod y nodiadau hyn yw eich helpu i lenwi eich ffurflen gais ar lein.
Darllen mwy...
Tudalen 12345678

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245