Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau

Dewisiadau

Unigolion Creadigol Proffesiynol

CategorïauMaes creadigolTagiau
DyddiadCyhoeddiadau

Tudalen 123
Dogfen maes: Datblygu’r Diwydiant Cerddoriaeth i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Dogfen maes: Datblygu’r Diwydiant Cerddoriaeth i Unigolion Creadigol Proffesiynol

07/01/2019
Ceisio am Arian Unigolion Creadigol Proffesiynol Canllawiau Ariannu
Cynorthwyo prosiectau sy’n datblygu sylfeini diwydiant cerddoriaeth llewyrchus yng Nghymru, ac sy’n helpu pobl â dawn gerddorol yng Nghymru i feithrin gyrfaoedd cynaliadwy.
Darllen mwy...
Dogfen maes: Cynhyrchu i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Dogfen maes: Cynhyrchu i Unigolion Creadigol Proffesiynol

07/01/2019
Unigolion Creadigol Proffesiynol Canllawiau Ariannu Ceisio am Arian Teithio
Cynorthwyo gwaith i greu cynnyrch artistig o safon uchel i’w gyflwyno i gynulleidfaoedd.
Darllen mwy...
Dogfen maes: Datblygiad Proffesiynol i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Dogfen maes: Datblygiad Proffesiynol i Unigolion Creadigol Proffesiynol

07/01/2019
Ceisio am Arian Unigolion Creadigol Proffesiynol Canllawiau Ariannu Hyfforddiant
Galluogi unigolion creadigol proffesiynol i fynychu hyfforddiant, cyfoethogi eu harferion creadigol a buddsoddi yn y sgiliau a fydd yn galluogi iddynt feithrin gyrfa gynaliadwy yng Nghymru.
Darllen mwy...
Dogfen maes: Ymchwil a Datblygu i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Dogfen maes: Ymchwil a Datblygu i Unigolion Creadigol Proffesiynol

07/01/2019
Ceisio am Arian Unigolion Creadigol Proffesiynol Canllawiau Ariannu Ymchwil a datblygu
Cynorthwyo gwaith arbrofi er mwyn galluogi i syniadau newydd, cydweithredu newydd a ffyrdd newydd o weithio gael eu harchwilio a’u datblygu.
Darllen mwy...
Nodiadau Cymorth ar gyfer maes Datblygu'r Diwydiant Cerddoriaeth i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Nodiadau Cymorth ar gyfer maes Datblygu'r Diwydiant Cerddoriaeth i Unigolion Creadigol Proffesiynol

07/01/2019
Ceisio am Arian Nodiadau Cymorth Unigolion Creadigol Proffesiynol
Nod y nodiadau hyn yw eich helpu i lenwi eich ffurflen gais ar lein.
Darllen mwy...
Nodiadau Cymorth ar gyfer maes Cynhyrchu Grantiau’r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol.

Nodiadau Cymorth ar gyfer maes Cynhyrchu Grantiau’r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol.

07/01/2019
Ceisio am Arian Nodiadau Cymorth Unigolion Creadigol Proffesiynol
Nod y nodiadau hyn yw eich helpu i lenwi eich ffurflen gais ar lein.
Darllen mwy...
Nodiadau Cymorth ar gyfer maes Datblygiad Proffesiynol i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Nodiadau Cymorth ar gyfer maes Datblygiad Proffesiynol i Unigolion Creadigol Proffesiynol

07/01/2019
Ceisio am Arian Unigolion Creadigol Proffesiynol Nodiadau Cymorth
Nod y nodiadau hyn yw eich helpu i lenwi eich ffurflen gais ar lein.
Darllen mwy...
Nodiadau Cymorth ar gyfer maes Ymchwil a Datblygu Unigolion Creadigol Proffesiynol

Nodiadau Cymorth ar gyfer maes Ymchwil a Datblygu Unigolion Creadigol Proffesiynol

07/01/2019
Ceisio am Arian Nodiadau Cymorth Unigolion Creadigol Proffesiynol Ymchwil a datblygu
Nod y nodiadau hyn yw eich helpu i lenwi eich ffurflen gais ar lein.
Darllen mwy...
Cychwyn Arni: Grantiau'r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Cychwyn Arni: Grantiau'r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol

21/12/2018
Ceisio am Arian Canllawiau Ariannu Unigolion Creadigol Proffesiynol
Mae’r ddogfen hon yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch os ydych chi’n ystyried cyflwyno cais ar gyfer Grantiau’r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol.
Darllen mwy...
Taflen Wybodaeth - Uwchlwytho tystiolaeth o'ch cyfrif banc (Unigolion Creadigol Proffesiynol)

Taflen Wybodaeth - Uwchlwytho tystiolaeth o'ch cyfrif banc (Unigolion Creadigol Proffesiynol)

28/08/2018
Taflen Wybodaeth Ceisio am Arian Unigolion Creadigol Proffesiynol
Rhydd y ddogfen hon wybodaeth ychwanegol i gynorthwyo unigolion creadigol proffesiynol o ran cyflwyno'r dystiolaeth ofynnol am eich cyfrif banc. Ni ddylid ei hystyried yn gyngor cyfreithiol neu fusnes.
Darllen mwy...
Tudalen 123

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245