Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau

Dewisiadau

Datblygu Cynulleidfaoedd

CategorïauMaes creadigolTagiau
DyddiadCyhoeddiadau

Dogfen maes: Datblygu Cynulleidfaoedd i Sefydliadau

Dogfen maes: Datblygu Cynulleidfaoedd i Sefydliadau

07/01/2019
Ceisio am Arian Datblygu Cynulleidfaoedd Canllawiau Ariannu Sefydliadau
Cynorthwyo prosiectau sy’n datblygu cynulleidfaoedd gan ddefnyddio dulliau sy’n glir, wedi eu targedu ac sy’n fesuradwy.
Darllen mwy...
Dogfen maes: Cymorth Rhaglennu ar gyfer Canolfannau ac Orielau

Dogfen maes: Cymorth Rhaglennu ar gyfer Canolfannau ac Orielau

07/01/2019
Sefydliadau Ceisio am Arian Canllawiau Ariannu Datblygu Cynulleidfaoedd
Cynorthwyo prosiectau sy’n curadu ac yn cyflwyno gwaith artistig neilltuol a chyffrous o safon uchel sy’n cyfoethogi rhaglen canolfan neu oriel.
Darllen mwy...
Nodiadau Cymorth ar gyfer maes Cefnogi Rhaglenni Canolfannau ac Orielau i Sefydliadau

Nodiadau Cymorth ar gyfer maes Cefnogi Rhaglenni Canolfannau ac Orielau i Sefydliadau

07/01/2019
Datblygu Cynulleidfaoedd Ceisio am Arian Sefydliadau Nodiadau Cymorth
Nod y nodiadau hyn yw eich helpu i lenwi eich ffurflen gais ar lein.
Darllen mwy...
Rhaglen Gyllido Ein Lle Ni: Adolygiad interim o’r cyfnod peilot

Rhaglen Gyllido Ein Lle Ni: Adolygiad interim o’r cyfnod peilot

14/04/2015
Sefydliadau Datblygu Cynulleidfaoedd Pobl Ifainc ac Addysg Teuluoedd Celfyddydau Cymunedol
Lansiwyd Rhaglen Ymgysylltu Ein Lle Ni gan Gyngor Celfyddydau Cymru ym mis Rhagfyr 2012. Yn y cyfnod rhwng Ionawr 2013 a Rhagfyr 2014, dyfarnwyd cyllid i 10 prosiect gan 8 sefydliad fel rhan o’r rhaglen.
Darllen mwy...
Asesiad Effaith Cydraddoldeb - Ein Lle Ni

Asesiad Effaith Cydraddoldeb - Ein Lle Ni

08/07/2013
Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb Ceisio am Arian Datblygu Cynulleidfaoedd Pobl Ifainc ac Addysg Amrywiaeth Anabledd a'r Celfyddydau Cydraddoldeb Unigolion Creadigol Proffesiynol Sefydliadau Y Gymraeg
Nod y rhaglen yw cyrraedd cynulleidfaoedd newydd a pherswadio rhagor o bobl i ymwneud â'r celfyddydau. Anela'r rhaglen yn benodol at y cynulleidfaoedd nad ydynt wedi cysylltu â'r celfyddydau neu sy'n wynebu rhwystrau wrth ymgysylltu.
Darllen mwy...
Cynulleidfaoedd a Marchnata - Crynodeb o'r ymgynghoriad a'n hymateb

Cynulleidfaoedd a Marchnata - Crynodeb o'r ymgynghoriad a'n hymateb

26/07/2011
Marchnata'r Celfyddydau Datblygu Cynulleidfaoedd Ymgynghoriadau Blaenorol
Yn ein Hadolygiad Buddsoddi ailedrychwyd ar adnoddau i sicrhau eu bod yn canolbwyntio ar ddarpariaeth “rheng flaen” - sef ar y sefydliadau hynny sy'n uniongyrchol gysylltiedig â'r gwaith o greu, cyflwyno ac arddangos y celfyddydau.
Darllen mwy...
Cynulleidfaoedd a Marchnata - Dogfen Ymgynghorol

Cynulleidfaoedd a Marchnata - Dogfen Ymgynghorol

29/11/2010
Marchnata'r Celfyddydau Datblygu Cynulleidfaoedd Ymgynghoriadau Blaenorol
Disgrifia'r ddogfen hon ein ffordd o fynd ati a gynigiwn o ran ariannu gwasanaethau marchnata a mentrau datblygu cynulleidfa yn y dyfodol.
Darllen mwy...
Adnabod y Posibiliadau

Adnabod y Posibiliadau

12/10/2009
Ymchwil diweddaraf Datblygu Cynulleidfaoedd
Mae'r sector theatrau a chanolfannau celfyddydau ledled Cymru yn cynnig rhwydwaith cyfoethog ac amrywiol, o ganolfannau cenedlaethol a rhanbarthol, i ganolfannau sy'n gwasanaethu eu cymunedau eu hunain, a gefnogir ganddynt ac sydd â'u gwreiddiau ynddynt.
Darllen mwy...
Yr Awch am Wybodaeth - Data Cynulleidfaoedd y Celfyddydau

Yr Awch am Wybodaeth - Data Cynulleidfaoedd y Celfyddydau

17/11/2003
Datblygu Cynulleidfaoedd Archif Ymchwil
Mae’r crynodeb gweithredol hwn yn amlinellu cefndir yr astudiaeth, canfyddiadau’r ymgynghoriad a’r gweithredu a argymhellir.
Darllen mwy...

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245