Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau

Dewisiadau

CategorïauMaes creadigolTagiau
DyddiadCyhoeddiadau

Tudalen 12...7071727374
Arolwg o Wariant Awdurdodau Lleol ar y Celfyddydau 2003-04

Arolwg o Wariant Awdurdodau Lleol ar y Celfyddydau 2003-04

06/05/2005
Arolygon blynyddol
Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi cynnal arolwg o wariant Awdurdodau Lleol Cymru ar y celfyddydau a gweithgareddau diwylliannol ym mlwyddyn ariannol 2003-04. Mae’r arolwg hwn yn adeiladu ar yr arolwg peilot a gynhaliwyd ar gyfer 2002-03.
Darllen mwy...
Adroddiad Blynyddol 2003-2004

Adroddiad Blynyddol 2003-2004

29/01/2005
Adroddiadau
'Cymru Greadigol: Gwlad Well'; Bu 2003/04 yn flwyddyn ragorol arall i'r celfyddydau yng Nghymru, a thrwy gydol yr adroddiad hwn ceir enghreifftiau o'r cerrig milltir niferus ac arwyddocaol a gyflawnwyd.
Darllen mwy...
Adroddiad Blynyddol 2003-2004 Y Ffigyrau

Adroddiad Blynyddol 2003-2004 Y Ffigyrau

28/01/2005
Datganiadau Ariannol Adroddiadau
'Cymru Greadigol: Gwlad Well': Cynodeb yn dangos sut yr ariannwyd y celfyddydau yng Nghymru yn 2003/04 gan Gyngor Celfyddydau Cymru.
Darllen mwy...
Arolwg Blynyddol o Sefydliadau Refeniw 2002-03

Arolwg Blynyddol o Sefydliadau Refeniw 2002-03

14/07/2004
Arolygon blynyddol Ystadegau Swyddogol
Cynhaliwyd 503 o arddangosfeydd yn ystod y flwyddyn; cynnydd o 10% o’u cymharu â chanlyniadau llynedd. Denwyd cyfanswm o 1,616,032 o ymwelwyr i’r arddangosfeydd hyn, 426,167 yn fwy o ymwelwyr nag yn 2001/02. Ar gyfartaledd bu i 3,212 o aelodau’r cyhoedd fynychu pob arddangosfa. Cynrychiolwyd cyfanswm o 2,049 o artistiaid Cymreig1 yn yr arddangosfeydd hyn.
Darllen mwy...
Gwneud rhywbeth ohoni yn yr 21ain ganrif

Gwneud rhywbeth ohoni yn yr 21ain ganrif

07/05/2004
Archif Ymchwil
Arolwg economaidd-gymdeithasol o weithgareddau crefftau yng Nghymru a Lloegr, 2002-03.
Darllen mwy...
Adroddiad Blynyddol 2002-2003 Y Ffigyrau

Adroddiad Blynyddol 2002-2003 Y Ffigyrau

16/01/2004
Datganiadau Ariannol Adroddiadau
'Allwedd i Ragoriaeth': Cynodeb yn dangos sut yr ariannwyd y celfyddydau yng Nghymru yn 2003/04 gan Gyngor Celfyddydau Cymru.
Darllen mwy...
Yr Awch am Wybodaeth - Data Cynulleidfaoedd y Celfyddydau

Yr Awch am Wybodaeth - Data Cynulleidfaoedd y Celfyddydau

17/11/2003
Datblygu Cynulleidfaoedd Archif Ymchwil
Mae’r crynodeb gweithredol hwn yn amlinellu cefndir yr astudiaeth, canfyddiadau’r ymgynghoriad a’r gweithredu a argymhellir.
Darllen mwy...
Adroddiad Blynyddol 2002-2003

Adroddiad Blynyddol 2002-2003

11/11/2003
Adroddiadau
'Allwedd i Ragoriaeth': Mae'r Adroddiad Blynyddol hwn yn dathlu blwyddyn o gyflawniad ar ran y celfyddydau yng Nghymru.
Darllen mwy...
Adroddiad Blynyddol 1999-2000

Adroddiad Blynyddol 1999-2000

23/07/2003
Adroddiadau
'Tuag at Gymru Greadigol': Y deuddeg mis diwethaf heb amheuaeth fu'r rhai anoddaf i Gyngor Celfyddydau Cymru ers peth amser.
Darllen mwy...
Adroddiad Blynyddol 2001-2002

Adroddiad Blynyddol 2001-2002

10/07/2003
Adroddiadau
'Cefnogi Creadigrwydd': Blwyddyn o graffu’n fanwl arno’i hun, ei strwythur a’i ddulliau gweithredu fu 2001/2002 i Gyngor Celfyddydau Cymru.
Darllen mwy...
Tudalen 12...7071727374

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245