Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau

Dewisiadau

CategorïauMaes creadigolTagiau
DyddiadCyhoeddiadau

Tudalen 12345678910...727374

JPEG Cymraeg Welsh

05/10/2018
Darllen mwy...

JPEG Saesneg English

05/10/2018
Darllen mwy...

PDF SM CC dwyieithog bilingual

05/10/2018
Darllen mwy...

Animeiddiad Animation Cymraeg Welsh

05/10/2018
Darllen mwy...

Animeiddiad Animation Saesneg English

05/10/2018
Darllen mwy...
Logos i Dderbynwyr Grant Loteri - cyfryngau cymdeithasol

Logos i Dderbynwyr Grant Loteri - cyfryngau cymdeithasol

04/10/2018
Mae'r adnoddau isod i'w defnyddio ar y cyfryngau cymdeithasol.
Darllen mwy...
Codi arian am y tro cyntaf

Codi arian am y tro cyntaf

18/09/2018
Canllaw cychwynnol ar gyfer sefydliadau celfyddydol.
Darllen mwy...
Er budd pawb: Cynllun Corfforaethol 2018 - 2023

Er budd pawb: Cynllun Corfforaethol 2018 - 2023

14/09/2018
Mae Cyngor y Celfyddydau’n dal i fod yn ymrwymedig i ragoriaeth ac i gefnogi celfyddyd feiddgar, arloesol a heriol. Mae gennym gonsyrn am y llais unigol a mynegiant personol. Dyma rywbeth hanfodol a diffiniol. Ond mae cyrraedd ystod ehangach o’n cyd-ddinasyddion â grym trawsnewidiol y celfyddydau yr un mor bwysig. Rhaid i fynediad a rhagoriaeth o bob math fynd law yn llaw. Dyna ein her. Ac mae’n her sy’n ein cyffroi.
Darllen mwy...
Y Sgwrs Greadigol i Gymru Gyfan: Yr hyn a glywsom

Y Sgwrs Greadigol i Gymru Gyfan: Yr hyn a glywsom

14/09/2018
Polisïau a Nodau Corfforaethol
I’n helpu i gynllunio at y dyfodol, rydym wedi bod yn darganfod barn pobl ar beth yw’r materion allweddol y mae angen inni fynd i’r afael â hwy.
Darllen mwy...

Testun plaen: Cynllun Corfforaethol 2018 - 2023

14/09/2018
Polisïau a Nodau Corfforaethol
Dyma ein Cynllun Corfforaethol 2018 - 2023, ar gael fel dogfen testun plaen.
Darllen mwy...
Tudalen 12345678910...727374

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245