Cyngor Celfyddydau Cymru | Cronfa Ymchwil a Datblygu Digidol i'r Celfyddydau yng Nghymru

Cronfa Ymchwil a Datblygu Digidol i'r Celfyddydau yng Nghymru

Partneriaeth rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau a Nesta yw’r Gronfa Ymchwil a Datblygu’r Celfyddydau yng Nghymru.

Cynorthwya’r gronfa brosiectau celfyddydol ar draws Cymru i ddefnyddio technoleg ddigidol er mwyn ymgysylltu â chynulleidfaoedd ehangach ac/neu archwilio modelau busnes newydd o weithio ar gyfer y sector celfyddydol yng Nghymru.

Crynodeb Gweithredol

Gallwch ddarllen y crynodeb gweithredol a luniwyd gan Y Consortiwm Ymchwil a Datblygu ar gyfer y Celfyddydau Digidol yng Nghymru (Re-DrAW) isod

Cronfa Ymchwil a Datblygu Digidol ar gyfer y Celfyddydau yng Nghymru - Crynodeb Gweithredol(716k)

Prosiectau

Gallwch weld rhagor am y prosiectau hyn ar wefan Native

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245