Cyngor Celfyddydau Cymru | Splash Cymru

Splash Cymru

Rhaglen o weithgareddau cadarnhaol ac adeiladol ar gyfer plant a phobl ifanc 13 i 17 oed yw Splash Cymru; mae'n digwydd yn ystod gwyliau’r ysgol yng Nghymru.


Cefndir

Fe'i lawnsiwyd yn 2002 (yn wreiddiol ar gyfer plant a phobl ifanc 9 i 17 oed), yn dilyn llwyddiant y rhaglenni Splash a Splash Extra yn Lloegr.

Caiff y rhaglen ei chyllido a’i rheoli gan y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, ac mae’n cynnwys cynlluniau a gaiff eu rhedeg yn lleol mewn ardaloedd sydd â lefelau uchel o drosedd ac amddifadedd.

Mewn cymdogaethau lle mae’r rhaglen Splash yn gweithredu y caiff pobl ifanc sydd mewn perygl o droseddu eu cynnwys mewn ystod o weithgareddau ac ymyriadau priodol. Y nod yw eu rhwystro rhag troseddu ac ymddwyn mewn modd gwrthgymdeithasol.


'Splash' a'r Cyngor

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn bartner gweithredol i'r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid. Bu i sawl rhaglen sicrhau cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Galluogodd hyn i raglenni ehangu'r ddarpariaeth gelfyddydol a ddarparwyd ganddynt. Mae ystod y gweithgareddau yn eang, ac yn cynnwys serameg, llunio portreadu paent, gludweithiau, posteri a gemwaith.

Gelir canfod rhagor am Splash Cymru ar dudalen wybodaeth y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245