Cyngor Celfyddydau Cymru | Portffolio Celfyddydol Cymru

Portffolio Celfyddydol Cymru

Mae 67 Sefydliad yn rhan o Bortffolio Celfyddydol Cymru, a hynny o fis Ebrill 2016 ymlaen.

Aelodau Portffolio Celfyddydol (a elwid gynt yn Sefydliadau Refeniw) yw'r cleientiaid hynny sy'n cael grantiau rheolaidd, a ddyfernir yn flynyddol, tuag at eu gweithgareddau craidd.

Mae buddsoddiad Cyngor Celfyddydau Cymru yn y Portffolio Celfyddydol yn un o'r prif ffyrdd rydym yn anelu at sicrhau sector creadigol a deinamig ar gyfer y celfyddydau, a chyflawni'r blaenoriaethau strategol a amlinellwyd yn ein Cynllun Corfforaethol ac a gytunwyd arnynt gyda Llywodraeth Cymru.

Llawlyfr Portffolio Celfyddydol Cymru

Rydym yn gosod disgwyliadau ehangach ochr yn ochr â nifer o dargedau cyffredin i bob aelod o Bortffolio Celfyddydol Cymru. Mae ein Llawlyfr yn esbonio sut rydym yn rheoli ein perthynas gydag aelodau'r portffolio. Mae'r ddolen i'r Llawlyfr hefyd yn cynnig mynediad i dempledau i gyflwyno gwybodaeth yn ystod pob blwyddyn ynglŷn â sut mae'r sefydliad yn gweithredu ac yn perfformio.

Rhaglen Wytnwch: Nid yw Rhaglen Wytnwch Portffolio Celfyddydol Cymru yn derbyn ceisiadau ar hyn o bryd. Fodd bynnag, os ydych chi'n aelod o Bortffolio Celfyddydol Cymru sydd â diddordeb mewn ymuno â'r Rhaglen, cysylltwch â andrew.richards@celf.cymru

Arolwg Portffolio Celfyddydol Cymru

Gyrrir Arolwg Portffolio Celfyddydol Cymru i'r 67 aelod pob 6 mis. Yn bennaf, mae'r arolwg yn casglu data am nifer y digwyddiadau celfyddydol a gynhelir a chyfraddau mynychu'r gweithgareddau hyn. Darllenwch ragor yma am Arolwg Portffolio Celfyddydol Cymru.

Daethpwyd o hyd i 11 aelod

Pori yn ôl yr wyddor:

Tudalen 1|2
Theatr Bara Caws
Uned A1, Cibyn,
Caernarfon,
Gwynedd
LL55 2BD
Theatr Brycheiniog
Canal Wharf,
Aberhonddu,
Powys
LD3 7EW
Theatr Cerdd Cymru
Tŷ Pascoe
54 Bute Street
Caerdydd
CF10 5AF
Theatr Clwyd
County Civic Centre
Yr Wyddgrug
Sir y Fflint
CH7 1YA
Theatr Felinfach
Felinfach, Dyffryn Aeron,
Llanbedr Pont Steffan,
Ceredigion
SA48 8AF
Theatr Genedlaethol Cymru
Y Llwyfan, Heol y Coleg,
Caerfyrddin,
Sir Gaerfyrddin
SA31 3EQ
Theatr Hijinx
Canolfan Mileniwm Cymru
Plas Bute, Caerdydd
Caerdydd
CF10 5AL
Theatr Iolo
Heol y Farchnad
Caerdydd
CF5 1QF
Theatr Mwldan
Heol Clôs y Bath,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1JY
Theatr na n'Óg
Uned 3, Ystâd Ddiwydiannol Heol Millands,
Castell-nedd,
Nedd Port Talbot,
SA11 1NJ
Tudalen 1|2

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245