Cyngor Celfyddydau Cymru | Portffolio Celfyddydol Cymru

Portffolio Celfyddydol Cymru

Mae 67 Sefydliad yn rhan o Bortffolio Celfyddydol Cymru, a hynny o fis Ebrill 2016 ymlaen.

Aelodau Portffolio Celfyddydol (a elwid gynt yn Sefydliadau Refeniw) yw'r cleientiaid hynny sy'n cael grantiau rheolaidd, a ddyfernir yn flynyddol, tuag at eu gweithgareddau craidd.

Mae buddsoddiad Cyngor Celfyddydau Cymru yn y Portffolio Celfyddydol yn un o'r prif ffyrdd rydym yn anelu at sicrhau sector creadigol a deinamig ar gyfer y celfyddydau, a chyflawni'r blaenoriaethau strategol a amlinellwyd yn ein Cynllun Corfforaethol ac a gytunwyd arnynt gyda Llywodraeth Cymru.

Llawlyfr Portffolio Celfyddydol Cymru

Rydym yn gosod disgwyliadau ehangach ochr yn ochr â nifer o dargedau cyffredin i bob aelod o Bortffolio Celfyddydol Cymru. Mae ein Llawlyfr yn esbonio sut rydym yn rheoli ein perthynas gydag aelodau'r portffolio. Mae'r ddolen i'r Llawlyfr hefyd yn cynnig mynediad i dempledau i gyflwyno gwybodaeth yn ystod pob blwyddyn ynglŷn â sut mae'r sefydliad yn gweithredu ac yn perfformio.

Rhaglen Wytnwch: Nid yw Rhaglen Wytnwch Portffolio Celfyddydol Cymru yn derbyn ceisiadau ar hyn o bryd. Fodd bynnag, os ydych chi'n aelod o Bortffolio Celfyddydol Cymru sydd â diddordeb mewn ymuno â'r Rhaglen, cysylltwch â andrew.richards@celf.cymru

Arolwg Portffolio Celfyddydol Cymru

Gyrrir Arolwg Portffolio Celfyddydol Cymru i'r 67 aelod pob 6 mis. Yn bennaf, mae'r arolwg yn casglu data am nifer y digwyddiadau celfyddydol a gynhelir a chyfraddau mynychu'r gweithgareddau hyn. Darllenwch ragor yma am Arolwg Portffolio Celfyddydol Cymru.

Daethpwyd o hyd i 18 aelod

Pori yn ôl yr wyddor:

Tudalen 1|2
Canolfan Gelfyddydau Pontardawe
Stryd Herbert
Pontardawe
Castell Nedd a Phort Talbot
SA8 4ED
Canolfan Gelfyddydau Taliesin
Prifysgol Abertawe,
Parc Singleton,
Abertawe
SA2 8PZ
Canolfan Gerdd William Mathias
Galeri
Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd
LL55 1SQ
Canolfan Grefft Rhuthun
Heol y Parc,
Rhuthun,
Sir Ddinbych
LL15 1BB
Canolfan Mileniwm Cymru
Plas Bute
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF10 5AL
Canolfan Ucheldre
Millbank,
Caergybi,
Sir Fôn,
LL65 1TE
Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange
St David's Road
Cwmbrân
Torfaen
NP44 1PD
Celf ar y Blaen
d/o Sefydliad y Glowyr Llanhiledd
Llanhiledd, Abertyleri,
Blaenau Gwent
NP13 2JT
Celfyddydau Anabledd Cymru
Uned 11, Sbectrwm Heol Bwlch
Y Tyllgoed Caerdydd
Caerdydd
CF5 3EF
Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
245 Rhodfa'r Gorllewin,
Caerdydd,
Caerdydd
CF5 2YX
Tudalen 1|2

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245