Cyngor Celfyddydau Cymru | Rhaglen Wytnwch Portffolio Celfyddydol Cymru

Rhaglen Wytnwch Portffolio Celfyddydol Cymru

Beth yw'r Rhaglen Wytnwch?

Mae'r adeg anodd a heriol yn enwedig i sefydliadau celfyddydol.

Nid buddsoddiad untro o arian yw swmp a sylwedd y rhaglen hon. Ni chredwn mai felly yw'r ffordd fwyaf effeithiol o greu newid ac amddiffyn eich sefydliad yn y dyfodol.

Ond hoffem ddefnyddio'r cyfle hwn i archwilio'r materion a, gobeithio, gael atebion i'r problemau. Mae'n bosibl wedyn y deuai buddsoddiad yn nes ymlaen ond nid dyna fan cychwyn y rhaglen.

Pwy all ymgeisio i'r Rhaglen Wytnwch?

Dim ond aelodau o Bortffolio Celfyddydol Cymru a all ddatgan diddordeb.

Sut i ymgeisio

Ni ellir ymgeisio am arian y Rhaglen Wytnwch ar hyn o bryd. Gallwch ddarllen dogfen y rhaglen Wytnewch isod, er gwybodaeth.

Rhaglen Wytnwch Portffolio Celfyddydol Cymru

Llun isod ac uchod: Robyn Woolston, STRIKE Penrhyn (2016)

Artist: Robyn Woolston
Portffolio Celfyddydol Cymru

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245