Cyngor Celfyddydau Cymru | Y Telynorion Teithiol

Y Telynorion Teithiol

Ffilm wedi ei animeiddio yw’r Telynorion Teithiol a wnaed gyda Theithwyr ifanc ar draws Cymru gan ailddarganfod straeon ac arferion traddodiadol iaith a diwylliant y Sipsi. Ariannwyd y project gan y Gronfa Dreftadaeth.


Canolfan Addysg Priory, Ysgol Gynradd Gymunedol Monkton Priory
Canolfan Addysg Bynea, Ysgol Gynradd Sirol Y Bynea

Mehefin 2009 - Hydref 2009

Crëwyd y ffilm yn dilyn cyfres o weithdai gyda 36 o Deithwyr ifainc a disgyblion eraill gan ddefnyddio gwaith celf y plant, animeiddio a lleisiau. Dethlir cyfraniad unigryw diwylliant Romani ym Mhrydain, gan helpu i chwalu ffiniau a chreu cyfleoedd i’r grŵp ymylol hwn yn ôl ysbryd y Gemau Olympaidd.

Y Telynorion TeithiolCanolbwyntia’r ffilm ar stori’r teulu Woods, sef y teulu Sipsi cyntaf yng Nghymru. Roedd Abram Wood, a ddyrchafodd ei hun yn ‘Frenin y Sipsiwn’, yn gymeriad mawr gan ei fod yn rhugl yn Gymraeg, Saesneg a Romani yn ogystal â bod yn gerddor talentog. Am dros dwy ganrif deuai rhai o delynorion mwyaf talentog Cymru o’r teulu Woods, ac fe deithiant i ddiddanu pobl ar hyd a lled Cymru.

Mae’r ffilm yn cynnwys cyflwyniadau i’r plant gan Teleri Jarman, sydd yn ddisgynyndd i Abram Woods, a chwedleua gan Daniel Morden. Daeth y project ynghyd mewn lansiad yn Theatr y Torch, Aberdaugleddau, pan roddwyd copïau o’r ffilm yn ogystal â llyfryn am y project i bobl ifanc a gymrodd ran.

Dywedodd Beverley Stephens, pennaeth y gwasanaeth addysg Sipsi/Teithwyr yn Sir Benfro:

"Maen nhw wedi mwynhau dysgu am eu treftadaeth a bydd yn hwb i’w hunanhyder gweld y parch mawr a roddid i Delynorion Sipsi yng Nghymru. Buont ddysgu llawer hefyd am greu ffilmiau ac animeiddio. Bu’n llwyddiant mawr drwyddi draw."

Bydd y ffilm a’r llyfryn yn gadael etifeddiaeth barhaus. Nod y project yw ailgynnau parch i’r cymunedau hynny a gyfrannodd gymaint at dreftadaeth Cymru; bu cyfnod pan barchwyd y cymunedau teithiol yn fawr, eu haddysg, eu gwybodaeth a’u diwylliant. Trwy gydweithio gyda Theithwyr ifanc a chyda phlant eraill, gydag artistiaid proffesiynol a gwneuthurwyr ffilm bydd y project hwn yn rhoi teimlad o foddhad a llwyddiant i’r plant.

Dosbarthwyd y ffilm hefyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i holl awdurdodau lleol Cymru gyda’r potensial i gyffwrdd a thrawsnewid bywydau plant a phobl ifanc ar hyd a lled Cymru ac, o bosib, tu hwnt.

Isod, gallwch weld y ffilm a gynhyrchwyd, gyda diolch i'r Traveller Times:


Credydau Ychwanegol

Cyfarwyddwr a Chynhyrchydd
Gerald Conn

Gwneuthurwyr Ffilm Cinetig
Gerald Conn
Jeremy Roberts
Chris Elliott

Sgript
Jane Hubbard

Adroddwr
Teleri Jarman

Cerddoriaeth
John Hardy Music

Beverley Stephens, The Priory Project Learning Centre
Teleri Jarman Gray
Gwyn L Williams, Rhaglennydd Creadigol Cymru, Llundain 2012
Daniel Morden, Storïwr
June Griffiths, Y sgol Gynradd Sirol Y Bynea
Sarah Jeremiah, Cronfa Dreftadaeth y Loteri
Dan Thomas, Asiantaeth Ffilm Cymru
Cyngor Sir Gaerfyrddin
Theatr Torch, Aberdaugleddau
Amgueddfa Scolton Manor

Nôl at dudalen Y Marc Ysbrydoli

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245