Cyngor Celfyddydau Cymru | Y Marc Ysbrydoli

Y Marc Ysbrydoli

A all eich prosiect chi dderbyn Y Marc Ysbrydoli?

Mae Llundain 2012 yn gwobrwyo Marc Ysbrydoli. Bydd yn cynnig cyfle i sefydliadau di-elw i gysylltu prosiectau newydd a chyffrous gyda'r brand Olympaidd. Gall y prosiectau hyn ddigwydd yng Nghymru ac ar draws y Deyrnas Unedig gan gynrychioli diwylliant, chwaraeon, addysg, gwirfoddoli a'r amgylchedd.

Mae gan sefydliadau di-elw a digwyddiadau a ysbrydolir gan Gemau Olympaidd a Pharaolympaidd London 2012 hyd at 1 Rhagfyr 2011 i ymgeisio i fod yn rhan o'r Gemau fel prosiect swyddogol Ysbrydoli London 2012.

Darllen mwy am Y Rhaglen Ysbrydoli ar wefan London 2012.


Cymryd Rhan

Pan fo prosiect yn llwyddiannus, bydd yn ennill yr hawl i ddefnyddio'r 'Marc Ysbrydoli' ar ddeunyddiau'r prosiect megis posteri, pamffledi a gwefannau. Mae hyn yn cydnabod fod y prosiect 'wedi ei ysbrydoli gan Llundain 2012' ac yn adlewyrchu gwerthoedd y mudiad Olympaidd a Pharaolympaidd.

Dysgwch sut i ymuno ar wefan London 2012.

Yn y dolenni ar y dudalen hon gallwch ddarllen am brojectau llwyddiannus sydd eisoes wedi derbyn y Marc Ysbrydoli.

Artist: Richard Deacon

Dogfennau Perthnasol

PDF

2 Maw 2018

PDF

2 Maw 2018

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245