Cyngor Celfyddydau Cymru | Heb Ffiniau

Heb Ffiniau

Dathlu anabledd, celf, diwylliant a chwaraeon ar raddfa enfawr.

Mae Comisiynau Heb Ffiniau yn gronfa gomisiynu gwerth £1.5m ar gyfer gwaith newydd gan artistiaid anabl.

Gall artistiaid Byddar ac Anabl ymgeisio am Gomisiynau Heb Ffiniau trwy lenwi ffurflen gais grantiau celfyddydol Cyngor Celfyddydau Lloegr. Mae ffurflenni cais grant a chanllawiau ymgeisio hefyd ar gael i'w lawrlwytho yn y Gymraeg o'r ddolen uchod.

Mae un dyddiad cau ar ôl ar gyfer ceisiadau comisiwn:

Trydedd rownd: Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 18 Ebrill 2011

Word (MS) - EiconFfurflen Wybodaeth i Ymgeiswyr


Y Rhaglen

Comisiynau Heb Ffiniau - Cronfa gomisiynu gwerth £1.5m i gefnogi cydweithrediadau o safon uchel rhwng sefydliadau celfyddydol i'r anabl, artistiaid anabl a chynhyrchwyr a'r brif ffrwd o sefydliadau celfyddydol. Ceir rhagor o wybodaeth am ariannu ar wefan Cyngor Celfyddydau Lloegr.

Talent Heb Ffiniau - Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn cefnogaeth i ddatblygu eu syniadau buddugol trwy gyfrwng hyfforddiant a mentora penodol gan ymarferwyr profiadol.

Cyflwyniadau Heb Ffiniau - Bydd gwaith a grewyd fel rhan o Gomisiynau Heb Ffiniau yn cael eu harddangos yn Llundain ac ar draws Prydain yn y cyfnod sy'n arwain at, ac yn ystod, y Gemau.

Heb Ffiniau Rhyngwladol - yn cefnogi cydweithio rhwng yr artistiaid yn y DU a gwledydd eraill, yn rhoi llwyfan i waith newydd ar draws y byd. Mae rhan hon o'r rhaglen yn dal i ddatblygu a chyhoeddir manylion llawn yn ystod 2010.


Ariannu

Ariennir y prosiect yn bennaf gan y Dosbarthydd Loteri Olympaidd, ac fe'i cyflwynir mewn partneriaeth rhwng Llundain 2012, Gyngor Celfyddydau Lloegr, y Cyngor Prydeinig, Cyngor Celfyddydau'r Alban, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Celfyddydau Gogledd Iwerddon.

Heb Ffiniau ar wefan Cyngor Celfyddydau Lloegr

SWICA

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245