Cyngor Celfyddydau Cymru | Penwythnos Agored

Penwythnos Agored

Cynhaliwyd Penwythnos Agored 2010, a gefnogwyd gan BP, ar Orffennaf 23ain-25ain; mae'n nodi fod y gemau yn llai na dwy flynedd i ffwrdd.

Yn 2010 cynhaliwyd dros 975 digwyddiad ar draws Prydain - yn chwaraeon, celf, dawns ac arddangosfeydd. Ymhob digwyddiad roedd her arbennig a oedd yn cynnig i ymwelwyr gymryd rhan mewn rhywbeth newydd neu adeiladu ar sgiliau sydd ganddynt yn barod.

Darllenwch amdan rai digwyddiadau a gynhaliwyd yng Nghymru ar benwythnos Gorffennaf 23ain-25ain.


Cymryd Rhan yn 2011

Dewch o hyd i wybodaeth am sut i gymryd rhan ym Mhenwythnos Agored 2011 yma.

Dod i wybod mwy am y digwyddiadau ar wefan London 2012.

Citrus Arts ~ Harlech 2010
Yr Olympiad Diwylliannol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245