Cyngor Celfyddydau Cymru | Celfyddydau Anabledd Cymru: Fflam pwy?
Celfyddydau Anabledd Cymru: Fflam pwy?

Celfyddydau Anabledd Cymru: Fflam pwy?

Dan faner Fflam pwy ydyw beth bynnag? Dechreuasom ar y fenter fwyaf anturus gan ymwneud ag artistiaid gweledol, actorion, dawnswyr, cerddorion ac awduron ifainc ac anabl ledled Cymru.

Breaking the Wall, cyfansoddiad newydd gan gyfansoddwr talentog, Lloyd Coleman, fydd yn rhan o gyngerdd gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn Neuadd Dewi Sant ddydd Sul 4 Mawrth. Myfyriwr yw Lloyd, 19 oed, yn Academi Frenhinol Cerdd yn Llundain; nid yw'r nam ar ei olwg yn rhwystr i'w lwyddiant. Comisiynasom ef i gyfansoddi darn gan gefnogi ei ddatblygiad yn rhan o'n partneriaeth â chynyrchiadau UCAN sy'n gweithio gyda phobl ddall neu sydd â nam ar eu golwg ledled Cymru.

Gweithia'n perfformwyr yn yr Ysgol Lwyfan Anarferol gyda'r cyfarwyddwr, Cheryl Martin, i lwyfannu yn Sherman Cymru, Caerdydd addasiad o'r Adar gan Aristoffanes, Gwener-Sadwrn 11-12 Mai. Disgwyl yr annisgwyl; croeso i'n byd! Ymhlith partneriaid yr Ysgol mae Sherman Cymru, Gŵyl Undod Hijinx, National Theatre of Wales a Mzansi Cymru Plant y Cymoedd.

Breaking the Wall Dydd Llun 16 Gorffennaf yn yr Eglwys Norwyaidd, Caerdydd, y lansir y flodeugerdd Fflam pwy ydyw beth bynnag gan ddathlu pob un o' brosiectau Celfyddydau Anabledd Cymru gyda Grym y Fflam. Golygir hon gan Kaite O’Reilly a Phil Cope a chynnwys farddoniaeth a rhyddiaith o'n prosiect ysgrifennu Cyneuwch y Fflam. Bydd ffotos a gwaith celf gan y bobl ifainc sy'n gweithio â'n partneriaid: ABCD, Dawns i Bawb, Galeri, Côt Gynffon Fain a Phlant y Cymoedd.

Gallwch ymweld â'r arddangosfa, Ewch Ati, o weithiau celf gan bobl ifainc anabl yn yr Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd, 16-29 Gorffennaf . Dyma ffrwyth ein cystadleuaeth lle cawsom dros 300 yn cymryd rhan. Bydd enillwyr yn y categorïau canlynol: dyfrlliw, cerameg, mwydion papur a ffotograffiaeth.

Diweddglo hyn fydd Carnifal Mawr Fflam pwy ydyw beth bynnag? gan Gelfyddydau Rhyngddiwylliannol Cymunedol y De ddydd Sadwrn 18 Awst ym Mhlas Roald Dahl, Bae Caerdydd. Ymgyfranoga pobl o sawl grŵp gwahanol gan gynnwys rhai actorion ifainc o'n cwmni drama, Codwch a Serennwch. Mae'n ddathliad cyffrous, mynnwch eich lle yno!

pdf - logo bachDigwyddiadur Grym y Fflam

Richard Newnham, Lindsay Foster & Laura Morgan: UnEqual Spaces
Grym y Fflam

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245