Cyngor Celfyddydau Cymru | Illuminata
Illuminata

Illuminata

Castell Caerffili, Medi 26 - Hydref 8 2010.

Illuminata: Castell CaerffiliYnghyd â son e lumiere anhygoel yn lleoliad trawiadol Castell Caerffili, ailadroddwyd hanes cynnar cythryblus Cymru gan dri chant o blant rhwng 8 ac 18 oed.

Dyfeisiodd ac ail-greodd y plant o ddwy ysgol uwchradd a phum ysgol gynradd yng nghymoedd de Cymru frwydrau, gwarchaeau a gwrthryfeloedd gan ddefnyddio’r castell cyfan fel llwyfan. Gan weithio gyda chyfarwyddwyr, offerynwyr taro ac ymarferwyr syrcas maent wedi creu darn pwerus o theatr corfforol.

Mae’r project, sydd wedi derbyn Marc Ysbrydoli, yn rhan o Crochan a Ffwrnais - sydd â’r nod o adrodd hanesion eithriadol mewn wyth lleoliad treftadaeth eiconig yng Nghymru.

Ariennir Illuminata gan Legacy Trust UK, Cadw a Chyngor Celfyddydau Cymru ac roedd y digwyddiad hwn yn bartneriaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Caerffili.

Gweler isod recordiad o'r digwyddiad. Gellir ei weld hefyd ar Vimeo.


Dywedodd Lewis Reed, 17, o Ysgol Uwchradd St Martins:

"Pan ddywedwyd wrthyf y byddai clyweliadau yn yr ysgol ar gyfer y digwyddiad Illuminata yng Nghastell Caerffili roeddwn yn gwybod y byddai’n rhaid imi gymryd rhan.

"Ar ddiwrnod y clyweliadau pan ddywedodd Clare wrthym ynglŷn â’r digwyddiad, beth y byddem yn rhan ohono a’r hyn y byddem yn ei ail-greu, fe deimlais emosiwn mawr; roedd gennyf y cyfle gwych hwn i greu rhan o’m hanes lleol yn y castell. Roedd yn wych cael rhannau ceidwad y faner a Roger Mortimer. Roedd hwn wir yn gyfle unigryw. Rwy’n ddiolchgar iawn i Clare a’r holl bobl hyfryd sy’n rhan o broject Crochan a Ffwrnais am roi cyfle hyfryd i mi a’m hysgol fod yn rhan o hanes Caerffili."

Ychwanegodd Leona Vaughan, 15, o'r un ysgol:

"Credaf fod hyn wedi fy nysgu i fel unigolyn i fod yn feddwl agored a cheisio pethau newydd. Mae’n wych o beth ac rwy’n hapus eithriadol i fod yn rhan ohono. Mae’n rhywbeth y gallwn edrych yn ôl arno a bod yn falch. Yn ogystal â’r holl hwyl a chael bod yn rhan o’r sioe Illuminata wefreiddiol, roedd yn wych gweld y tafluniadau ffantastig ar y diwedd - am dalent!

"Diolch o galon i chi unwaith eto- a gobeithiaf y cawn oll gymryd rhan mewn project arall yn fuan!"

Illuminata: Castell Caerffili | Caerphilly Castle
Grym y Fflam

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245