Cyngor Celfyddydau Cymru | Arweinwyr Lleol

Arweinwyr Lleol

Mae’n hawdd iawn cofrestru i fod yn Arweinydd Lleol.

Brwdfrydig dros y Gemau Olympiadd a Pharalympaidd? Dyma gyfle newydd sbon sydd wedi ei lawnsio gan Llundain 2012 i helpu pawb ar draws y DU sydd am eu dathlu. Arweinwyr Lleol yw enw’r cynllun fydd yn rhoi cyfle i chi ddod o hyd i syniadau a rhoi help i chi drefnu eich dathliadau.

Mae’n hawdd iawn bod yn Arweinydd Lleol. Unwaith y byddwch wedi cofrestru eich cyfeiriad e-bost ar y wefan bydd Arweinyddion Lleol yn derbyn newyddion misol am:

  • Syniadau ac awgrymiadau
  • Canllawiau cynllunio
  • Syniadau ar sut i addurno yn themâu'r Gemau
  • Posteri at eich defnydd eich hun
  • Cardiau i’w danfon at eraill

Medrwch gofrestru ar y wefan: www.london2012.com/localleaders

Gallwch hefyd lawrlwytho'r pamffled hwn

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Gwyn L Williams, Rhaglennydd Creadigol Cymru

gwyn.williams@celfcymru.org.uk

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245