Cyngor Celfyddydau Cymru | Artistiaid yn Cymryd y Blaen

Artistiaid yn Cymryd y Blaen

Adain Avion yw comisiwn Artistiaid yn Cymryd y Blaen Cymru.

Gofod celf symudol yw Adain Avion a grëir o gorff awyren DC-9 a ddarganfuwyd ac a drawsffurfiwyd gan y cerfluniwr a’r dylunydd Sbaenaidd Eduardo Cajal. Bydd yr artist Cymreig Marc Rees yn dathlu ugeinfed blwydd Avion trwy ddod ag o i Gymru yn haf 2012.

  • Abertawe, 24-30 Mehefin
  • Glynebwy, 1-7 Gorffennaf
  • Llandudno, 8-14 Gorffennaf
  • Llandŵ 4-11 AwstAdain Avion yw comisiwn Artistiaid yn Cymryd y Blaen Cymru a ariennir gan y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Cymru, sy'n rhan o Ŵyl London 2012 ac Olympiad Diwylliannol London 2012.

Mwy amdan Adain Avion . . .

Adain Avion: Marc Rees

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245