Cyngor Celfyddydau Cymru | Yr Olympiad Diwylliannol yng Nghymru

Yr Olympiad Diwylliannol yng Nghymru

Gadael etifeddiaeth barhaus ar ôl Gemau Olympaidd Llundain 2012.


Beth yw'r Olympiad Diwylliannol?

Nid chwaraeon yw unig swyddogaeth y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd. Bydd Llundain 2012 hefyd yn datblygu Olympiad Diwylliannol – sef cyfres o ddigwyddiadau a fydd yn dangos celfyddydau a diwylliant y DU ar ei orau i weddill y byd.

Pan ddaeth Gemau Beijing i ben ym Mis Medi 2008 dyna pryd y dechreuodd pedair mlynedd o Olympiad Diwylliannol Llundain 2012. Hwn fydd y dathliad diwylliannol mwyaf erioed yn hanes y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd. Bydd y dathlu yn rhoi cyfle i bawb yn y Deyrnas Unedig fod yn rhan o Llundain 2012.


Ysbrydoli

Y bwriad yw ysbrydoli creadigrwydd ym mhob maes o ddiwylliant ac yn arbennig felly ymhlith pobl ifainc. Bydd effaith hyn yn parhau ymhell tu twnt i 2012 ac yn creu etifeddiaeth gref.


Cymryd Rhan

Bydd yr Olympiad Diwylliannol yn cyrraedd ei uchafbwynt gyda gŵyl fawreddog yn 2012 a gynhelir trwy'r Deyrnas Unedig gyfan. Bydd yr ŵyl hon yn dod ag artistiaid blaenllaw at ei gilydd o bedwar ban byd.

Yn yr adran hon o'r wefan gallwch ddod o hyd i sut y gallwch chi gymryd rhan trwy gyfrwng y prosiectau a'r cyfleoedd sydd ar gael fel rhan o'r Olympiad Diwylliannol.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245