Cyngor Celfyddydau Cymru | Hynt

Hynt

Gwneud y celfyddydau’n hygyrch i ymwelwyr anabl a’u gofalwyr.

Beth yw Hynt?

Cynllun cardiau yw Hynt sy’n caniatáu i ymwelwyr anabl fanteisio ar yr un fargen o ran tocynnau consesiynol ar draws y wlad, dim ots a ydynt yng Nghaerdydd, Caerfyrddin neu Gaernarfon. Mae hi’n adnodd sy’n galluogi ymwelwyr anabl i weld rhestrau o berfformiadau hygyrch hefyd.

Mae 35 canolfan ledled Cymru’n aelodau o’r cynllun erbyn hyn a chyhoeddwyd 6,000 o gardiau HYNT.

Nod y cynllun yw dileu rhai o’r rhwystrau sy’n atal cynulleidfaoedd rhag mwynhau popeth sydd gan y celfyddydau i’w gynnig; gan agor mannau diwylliannol a rhoi cyfle i bobl fwynhau profiadau ystyrlon, cofiadwy ac ysbrydoledig.

www.hynt.co.uk

Beth yw llwyddiannau Hynt?

  • Cyhoeddi mwy na 6000 o gardiau aelodaeth
  • Cyflwyno Cymru fel gwlad gyfartal a chydlynol sy’n hygyrch i bawb
  • Darparu gwybodaeth gyfoes am ganolfannau er mwyn cynorthwyo cwsmeriaid anabl i gynllunio eu hymweliad

Ar y Rhestr Wirio Lles: Gwytnwch ✔ Iechyd ✔ Cydraddoldeb ✔ Cymuned ✔ Diwylliant ✔ Byd-Eang ✔

Celf yng Nghymru

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245