Cyngor Celfyddydau Cymru | Gwobr Goffa Brian Ross

Gwobr Goffa Brian Ross

Gyda phleser cynigiwn eto eleni grant i ddau fyfyriwr sy'n graddio ym maes Celfyddyd Gain a bydd y ddau yn derbyn £3,000 am un flwyddyn. Mae modd gwneud cais nawr ar gyfer 2018/19.

Cymynroes Brian Ross ei ystâd i Gyngor Celfyddydau Cymru ar yr amod y defnyddid ei waddol i annog a chefnogi artistiaid sy'n codi i'r brig i ddatblygu eu gwaith a gwella eu gyrfa.

Er 2011 defnyddir y gwaddol i gefnogi artistiaid gweledol o Gymru neu sy'n byw yma sy'n graddio ac sydd yng nghamau cynnar eu gyrfa artistig broffesiynol.

Pwy sydd wedi derbyn y Wobr cyn hyn?

Enillwyr y Wobr yn 2017/18 oedd Gweni Llwyd a Dan Pritchard. Derbyniodd y ddau £3,000 am un flwyddyn.

Gweni Llwyd

GweniLlwyd_Gro-Chwipio_Detail2_LOW-798841

Dan Pritchard

Dan-Pritchard-1-792502

Enillwyr 2016/17: Anja Stenina a Luz Erika Chick.
Enillwyr 2015/16: Łucasz Kubicki a Sïan Astley

Gwneud cais ar gyfer 2018/19

Gallwch lawrlwytho Canllawiau Gwobr Goffa Brian Ross 2018/19 yma

Dyddiad cau ymgeisio yw 5.00pm ddydd Gwener 2 Tachwedd, 2018.

Dechrau ar eich cais Botwm: Wedi gwneud cais eisoes? Mewngofnodi i'ch cyfrif


Artist: Anja Stenina
Cymru Greadigol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245