Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion Cerddoriaeth

Newyddion Cerddoriaeth

Tudalen 12345678910
Llwyddiant dwbl i ddoniau Ensemble Cymru

Dydd Llun - 14 April 2014

Llwyddiant dwbl i ddoniau Ensemble Cymru

Mae wedi bod yn wythnos nodedig ar gyfer dwy o sêr ifainc Ensemble Cymru, sef Collette Astley-Jones a Llinos Elin Owen, wrth iddynt ddathlu cael swyddi newydd, cyffrous!

Darllen mwy
Cerddorion amlwg Cymru yn perfformio eu hoff ganeuon gwerin ar S4C

Dydd Gwener - 11 April 2014

Cerddorion amlwg Cymru yn perfformio eu hoff ganeuon gwerin ar S4C

Fe fydd rhai o artistiaid cerddorol amlyca’ Cymru yn cael llwyfan i berfformio rhai o’u hoff ganeuon ac alawon gwerin Cymraeg mewn cyfres fer ar S4C sy’n rhan o Wythnos Werin y Sianel.

Darllen mwy
FFOCWS Cymru’n cyhoeddi’r pynciau a’r panelwyr ar gyfer cynhadledd 2014

Dydd Iau - 10 April 2014

FFOCWS Cymru’n cyhoeddi’r pynciau a’r panelwyr ar gyfer cynhadledd 2014

Mae FFOCWS Cymru, bellach ar ei phedwaredd flwyddyn, yn cyflwyno rhaglen gynhadledd estynedig yn 2014. Bydd y sefydliad cenedlaethol hwn sy’n cyflwyno ac arddangos cerddoriaeth o Gymru yn cynnig rhaglen ddeuddydd o anerchiadau a thrafodaethau ar y prif bynciau yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam, ar Ebrill 24ain a’r 25ain.

Darllen mwy
Ysbrydoli… ein strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau yng Nghymru

Dydd Mercher - 26 March 2014

Ysbrydoli… ein strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau yng Nghymru

Yn ein cynhadledd flynyddol yn 2012 cymerwyd y camau cyntaf ar siwrnai gyda’n rhanddeiliaid a’r cyhoedd i ganfod a ffurfio’r themâu sydd, yn ein barn ni, bwysicaf ar gyfer dyfodol y celfyddydau yng Nghymru. Lluniwyd agenda gan ein rhanddeiliaid a’r rhai sydd â diddordeb yn rôl y celfyddydau.

Darllen mwy
Datgelu tymor Dylan Thomas

Dydd Gwener - 21 March 2014

Datgelu tymor Dylan Thomas

Mae tymor arbennig, i nodi canmlwyddiant Dylan Thomas, yn cael ei ddatgelu heddiw (Dydd Mercher, Mawrth 20, 2014) gan BBC Cymru.

Darllen mwy
Enwi ennillwyr grantiau gŵyl gelf i bobl dros 50 oed

Dydd Mercher - 19 March 2014

Enwi ennillwyr grantiau gŵyl gelf i bobl dros 50 oed

Mae gŵyl gelf Gymreig unigryw wedi cyhoeddi enwau'r 49 o grwpiau a phrosiectau celfyddydol a fydd yn derbyn un o'i grantiau 'Gwanwyn' eleni.

Darllen mwy
9Bach yn cyhoeddi albym newydd a dyddiadau taith

Dydd Iau - 13 March 2014

9Bach yn cyhoeddi albym newydd a dyddiadau taith

Mae 9Bach, y grŵp a ffurfiwyd gan Lisa Jên a Martin Hoyland, wedi bod yn gosod ei farc ar y sîn cerddoriaeth byd yng Nghymru, ym Mhrydain ac yn rhyngwladol ers yr argraff a gafodd eu halbym gyntaf o ganeuon gwerin Cymraeg yn 2009.

Darllen mwy
Cynllun sy’n chwilio am dalent cerddorol newydd yng Nghymru yn lansio heddi

Dydd Mercher - 12 March 2014

Cynllun sy’n chwilio am dalent cerddorol newydd yng Nghymru yn lansio heddi

Mae cerddorion neu fandiau newydd, sy’n canu yn Gymraeg neu’n Saesneg, yn cael eu gwahodd i wneud cais i fod yn rhan o gynllun newydd cyffrous - Gorwelion - i hybu talent cerddorol newydd yng Nghymru yn 2014.

Darllen mwy
Jazz Aberhonddu’n dathlu tri deg mlynedd o lwyddiant ac yn edrych ymlaen at ddyfodol llewyrchus

Dydd Gwener - 28 February 2014

Jazz Aberhonddu’n dathlu tri deg mlynedd o lwyddiant ac yn edrych ymlaen at ddyfodol llewyrchus

Eleni mi fydd gŵyl fyd-enwog Jazz Aberhonddu’n dathlu tri deg mlynedd o ddiddanwch. I nodi’r garreg filltir mae’r trefnwyr, y cwmni Cymreig Orchard, wedi dod â’r doniau cyfoes amlycaf ynghyd mewn rhaglen hynod o gyffrous a gwreiddiol. Mi fydd Gregory Porter, sydd newydd ennill Grammy, a Laura Mvula, sydd wedi cael ei henwebu ar gyfer gwobr Brit, yn ymuno â sêr fel Burt Bacharach, Jean Toussaint, Loose Tubes, Warren Vaché a llawer iawn mwy o’r wynebau cyfarwydd sydd wedi ein gwefreiddio ar hyd y degawdau.

Darllen mwy
Cate Le Bon i chwarae yng Ngŵyl Lenyddiaeth Dinefwr Dydd Sadwrn 21 Mehefin 2014

Dydd Mercher - 26 February 2014

Cate Le Bon i chwarae yng Ngŵyl Lenyddiaeth Dinefwr Dydd Sadwrn 21 Mehefin 2014

Mae Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr yn falch o gael cyhoeddi y bydd y cerddor a’r artist pop Cate Le Bon yn chwarae yn yr ŵyl eleni, sy’n cael ei chynnal ar safle prydferth Parc a Chastell Dinefwr yng nghrombil gwledig Sir Gaerfyrddin yr haf hwn. Cynhelir gŵyl 2014 o ddydd Gwener 20 – dydd Sul 22 Mehefin.

Darllen mwy
Disgyblion Dyffryn Nantlle Yn Dathlu Gŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru

Dydd Mawrth - 25 February 2014

Disgyblion Dyffryn Nantlle Yn Dathlu Gŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru

Mae disgyblion blwyddyn 9 Ysgol Dyffryn Nantlle ym Mhenygroes, Gwynedd wedi dadorchuddio gwaith celf a grëwyd ganddynt i ddathlu Gŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru 2014.

Darllen mwy
Actor Downton yn Cefnogi Menter Newydd Coleg Brenhinol Cymru ar gyfer Pobl Ifanc yn Sir Benfro

Dydd Llun - 24 February 2014

Actor Downton yn Cefnogi Menter Newydd Coleg Brenhinol Cymru ar gyfer Pobl Ifanc yn Sir Benfro

Mae un o actorion Downton Abbey a raddiodd o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Tom Cullen, wedi sôn am ei gefnogaeth i brosiect newydd y Coleg i fynd â’i Stiwdio Actorion Ifanc nodedig i Orllewin Cymru, gan gynnig cyfleoedd creadigol a hyfforddiant actor proffesiynol i bobl ifanc yn Sir Benfro.

Darllen mwy
Rhys Ifans i serennu yn y sioe newydd i blant gyda Ensemble Cymru

Dydd Mawrth - 18 February 2014

Rhys Ifans i serennu yn y sioe newydd i blant gyda Ensemble Cymru

Caiff plant yng Nghymru y fraint o wylio perfformiad arbennig iawn pan fydd y cynhyrchiad cyntaf erioed yn y Gymraeg o ‘Pedr a’r Blaidd’ o eiddo Prokofiev yn mynd ar daith ym mis Mawrth - yn gyflawn gyda seren o Hollywood.

Darllen mwy
Cerddoriaeth a barddoniaeth yn hwylio dros Fôr Iwerydd i fynd â thalent Cymru i America

Dydd Llun - 17 February 2014

Cerddoriaeth a barddoniaeth yn hwylio dros Fôr Iwerydd i fynd â thalent Cymru i America

Bydd Cymru a diwylliant Cymru ar ddangos yn eu llawnder dros yr wythnosau sydd i ddod. Bydd rhai o'n talentau disgleiriaf yn mynd i'r Unol Daleithiau i ddangos eu doniau.

Darllen mwy
Canolfan Mileniwm Cymru yn cyhoeddi perfformiad cyntaf a thaith y DU o Show Boat gan Cape Town Opera

Dydd Llun - 10 February 2014

Canolfan Mileniwm Cymru yn cyhoeddi perfformiad cyntaf a thaith y DU o Show Boat gan Cape Town Opera

Fis Gorffennaf, bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn cyflwyno taith gyntaf y cynhyrchiad hynod lwyddiannus hwn o Show Boat gan Cape Town Opera yn y DU ac Iwerddon. Bydd y sioe yn ymweld â Hippodrome Birmingham (2-5 Gorffennaf); The Lowry, Manceinion (8-12 Gorffennaf); Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd (22-26 Gorffennaf) a Theatr Bord Gais Energy, Dulyn (29 Gorffennaf – 2 Awst).

Darllen mwy
Dyfarniadau Cymru Greadigol 2013/14

Dydd Gwener - 07 February 2014

Dyfarniadau Cymru Greadigol 2013/14

Neithiwr, (nos Iau, 6 Chwefror), cafodd 14 o artistiaid proffesiynol ar draws y gwahanol gelfyddydau grant Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mewn derbynwest a gynhaliwyd yn Clwyd Theatr Cymru yn yr Wyddgrug. Mae grantiau Cymru Greadigol yn cydnabod talent a photensial artistiaid unigol o Gymru.

Darllen mwy
Cwmni Theatr Arad Goch yn falch iawn o lansio Gŵyl Agor Drysau – Opening Doors 2014

Dydd Mercher - 22 January 2014

Cwmni Theatr Arad Goch yn falch iawn o lansio Gŵyl Agor Drysau – Opening Doors 2014

Mae’r Ŵyl yn unigryw yma yng Ngymru a diolch i gefnogaeth parhaus Cyngor Celfyddydau Cymru mae’n cynnig cyfle gwych i blant, teuluoedd a phobl ifanc Cymru i fwynhau rhai o’r perfformiadau gorau o bob cwr o’r byd!

Darllen mwy
Partneriaeth traws diwydiant yn cyflwyno darllediad cenedlaethol

Dydd Mawrth - 17 December 2013

Partneriaeth traws diwydiant yn cyflwyno darllediad cenedlaethol

Mae partneriaeth 18mis rhwng Ensemble Preswyl Venue Cymru a Phrifysgol Bangor, Ensemble Cymru gyda chwmni teledu, Cwmni Fflic wedi bod ar waith i godi proffil cerddoriaeth glasurol yn sylweddol, i gynulleidfaoedd teuluol ar draws Cymru.

Darllen mwy
Annilese Miskimmon i gyfarwyddo cast ifanc o gantorion talentog Opera Canolbarth Cymru

Dydd Iau - 12 December 2013

Annilese Miskimmon i gyfarwyddo cast ifanc o gantorion talentog Opera Canolbarth Cymru

Yn fuan wedi llwyddiant eu taith genedlaethol gyda’r cynhyrchiad Albert Herring yn 2013 - “a highlight of my Britten Centenary trawl” (Rupert Christiansen, The Telegraph) - mae Opera Canolbarth Cymru, mewn cydweithrediad â Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, yn awr am arddangos eu doniau mewn cynhyrchiad tra wahanol, ond yr un mor ddifyr - perl George Frideric Handel, Acis & Galatea.

Darllen mwy
Prosiect sefydlogi ar gyfer cerddoriaeth ieuenctid Gogledd Powys ar y gweill

Dydd Mawrth - 03 December 2013

Prosiect sefydlogi ar gyfer cerddoriaeth ieuenctid Gogledd Powys ar y gweill

Yn ddiweddar mae Ymddiriedolaeth Cerddoriaeth Ieuenctid Gogledd Powys wedi derbyn arian grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chronfa i Gymru, un o ymgyrchoedd y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru. Dyrannwyd y grantiau i geisio sefydlogi’r mudiad, a thrwy hynny sicrhau fod darpariaeth ensemble yn parhau i gerddorion ifanc yn yr ardal.

Darllen mwy
Tudalen 12345678910

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245