Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 1234567...91011
Cymru’n chwifio’r faner yng Ngŵyl Geltaidd Lorient

Dydd Mercher - 30 July 2014

Cymru’n chwifio’r faner yng Ngŵyl Geltaidd Lorient

Nid Eisteddfod Genedlaethol Cymru yw’r unig lwyfan mawr ar gyfer diwylliant Cymreig yn ystod yr wythnos nesaf. Gydag oddeutu 700,000 o bobl yn heidio i ardal arfordirol Lorient yn Llydaw yn ystod wythnos gyntaf Awst ar gyfer yr ŵyl flynyddol fawr, dyma’r platfform perffaith i dalent Cymru.

Mwy...
10 Mewn Bws yn Anelu at Lwyddiant

Dydd Mercher - 25 June 2014

10 Mewn Bws yn Anelu at Lwyddiant

Mae 10 Mewn Bws angen cefnogaeth y Cymry wrth iddynt gystadlu am bleidleisiau a'r cyfle i ddisgleirio ar BBC One yng Ngwobrau'r Loteri Genedlaethol eleni.

Mwy...
Tŷ Cerdd yn lansio label i hyrwyddo Cerddoriaeth Cymru i’r Byd

Dydd Iau - 05 June 2014

Tŷ Cerdd yn lansio label i hyrwyddo Cerddoriaeth Cymru i’r Byd

Mae Tŷ Cerdd - Canolfan Cerddoriaeth Cymru wedi cyhoeddi lansiad Recordiau Tŷ Cerdd, label recordio newydd sydd wedi ei sefydlu yn bwrpasol i hyrwyddo cerddoriaeth Cymru i’r byd.

Mwy...
Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC yn Dathlu Deng Mlynedd ar Hugain o Gerddora

Dydd Mawrth - 03 June 2014

Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC yn Dathlu Deng Mlynedd ar Hugain o Gerddora

Ym mis Mehefin mae Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC, corws cymysg gyda goreuon gwledydd Prydain, yn nodi diwedd tymor pen-blwydd llwyddiannus i ddathlu deng mlynedd ar hugain o gerddora.

Mwy...
Rhaglen gerddoriaeth Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr 2014: Artistiaid Gorwelion yn ymuno ag enwau blaenllaw

Dydd Mawrth - 13 May 2014

Rhaglen gerddoriaeth Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr 2014: Artistiaid Gorwelion yn ymuno ag enwau blaenllaw

O Ddydd Gwener 20 – Dydd Sadwrn 22 Mehefin, bydd Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr yn arddangos rhai o dalentau gorau’r diwydiant cerddoriaeth mewn un dathliad mawr o greadigrwydd geiriau, cerddoriaeth a’r tirwedd trawiadol.

Mwy...
Bryn Terfel fydd yn arwain dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Cerddorfa'r BBC yn 2015

Dydd Mercher - 07 May 2014

Bryn Terfel fydd yn arwain dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Cerddorfa'r BBC yn 2015

Heddiw cyhoeddodd Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC fanylion eu tymor 2014-15 ledled Cymru, gan gynnwys perfformiad arbennig gyda’r seren opera o Gymro Bryn Terfel Ddydd Gŵyl Dewi 2015.

Mwy...
Artistiaid Gorwelion yn cael eu cyhoeddi

Dydd Gwener - 25 April 2014

Artistiaid Gorwelion yn cael eu cyhoeddi

Mae BBC Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru wedi dewis artistiaid o ar draws Cymru i fod yn rhan o brosiect Gorwelion. Cyhoeddwyd enwau’r 12 artist heddiw (dydd Gwener, Ebrill 25) yn Focus Wales 2014, Wrecsam.

Mwy...
Allan yn y Fan - Casgliad Newydd

Dydd Mercher - 23 April 2014

Allan yn y Fan - Casgliad Newydd

Mae Allan Yn Y Fan yn hynod falch i gyhoeddi casgliad newydd sbon "Cool, Calm and Collected" sy'n costrelu datblygiad y band yn negawd cyntaf ei fodolaeth.

Mwy...
Tocynnau Gŵyl Gregynog 2014 yn gwerthu'n gyflym

Dydd Mawrth - 22 April 2014

Tocynnau Gŵyl Gregynog 2014 yn gwerthu'n gyflym

Mae tocynnau ar gyfer Gŵyl Gregynog eleni (13-29 Mehefin) yn gwerthu’n gyflym. Hon yw gŵyl gerdd glasurol hynaf Cymru, sy’n dal i redeg, ac mae’n denu cerddorion gorau’r byd i Sir Drefaldwyn bob blwyddyn.

Mwy...
Beverley Martyn - The Phoenix and the Turtle

Dydd Mercher - 16 April 2014

Beverley Martyn - The Phoenix and the Turtle

Caiff ei ryddhau gan Les Cousins Ebrill 22ain 2014. I gydfynd â'r lansiad bydd Beverley Martyn a'i band cyflawn yn chwarae yn y Bush Hall, Llundain, Ebrill 29ain, 2014. Pris tocynnau yw £15 o flaen llaw. Swyddfa Docynnau: 020 8222 6955.

Mwy...
Llwyddiant dwbl i ddoniau Ensemble Cymru

Dydd Llun - 14 April 2014

Llwyddiant dwbl i ddoniau Ensemble Cymru

Mae wedi bod yn wythnos nodedig ar gyfer dwy o sêr ifainc Ensemble Cymru, sef Collette Astley-Jones a Llinos Elin Owen, wrth iddynt ddathlu cael swyddi newydd, cyffrous!

Mwy...
Cerddorion amlwg Cymru yn perfformio eu hoff ganeuon gwerin ar S4C

Dydd Gwener - 11 April 2014

Cerddorion amlwg Cymru yn perfformio eu hoff ganeuon gwerin ar S4C

Fe fydd rhai o artistiaid cerddorol amlyca’ Cymru yn cael llwyfan i berfformio rhai o’u hoff ganeuon ac alawon gwerin Cymraeg mewn cyfres fer ar S4C sy’n rhan o Wythnos Werin y Sianel.

Mwy...
FFOCWS Cymru’n cyhoeddi’r pynciau a’r panelwyr ar gyfer cynhadledd 2014

Dydd Iau - 10 April 2014

FFOCWS Cymru’n cyhoeddi’r pynciau a’r panelwyr ar gyfer cynhadledd 2014

Mae FFOCWS Cymru, bellach ar ei phedwaredd flwyddyn, yn cyflwyno rhaglen gynhadledd estynedig yn 2014. Bydd y sefydliad cenedlaethol hwn sy’n cyflwyno ac arddangos cerddoriaeth o Gymru yn cynnig rhaglen ddeuddydd o anerchiadau a thrafodaethau ar y prif bynciau yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam, ar Ebrill 24ain a’r 25ain.

Mwy...
Ysbrydoli… ein strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau yng Nghymru

Dydd Mercher - 26 March 2014

Ysbrydoli… ein strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau yng Nghymru

Yn ein cynhadledd flynyddol yn 2012 cymerwyd y camau cyntaf ar siwrnai gyda’n rhanddeiliaid a’r cyhoedd i ganfod a ffurfio’r themâu sydd, yn ein barn ni, bwysicaf ar gyfer dyfodol y celfyddydau yng Nghymru. Lluniwyd agenda gan ein rhanddeiliaid a’r rhai sydd â diddordeb yn rôl y celfyddydau.

Mwy...
Datgelu tymor Dylan Thomas

Dydd Gwener - 21 March 2014

Datgelu tymor Dylan Thomas

Mae tymor arbennig, i nodi canmlwyddiant Dylan Thomas, yn cael ei ddatgelu heddiw (Dydd Mercher, Mawrth 20, 2014) gan BBC Cymru.

Mwy...
Enwi ennillwyr grantiau gŵyl gelf i bobl dros 50 oed

Dydd Mercher - 19 March 2014

Enwi ennillwyr grantiau gŵyl gelf i bobl dros 50 oed

Mae gŵyl gelf Gymreig unigryw wedi cyhoeddi enwau'r 49 o grwpiau a phrosiectau celfyddydol a fydd yn derbyn un o'i grantiau 'Gwanwyn' eleni.

Mwy...
9Bach yn cyhoeddi albym newydd a dyddiadau taith

Dydd Iau - 13 March 2014

9Bach yn cyhoeddi albym newydd a dyddiadau taith

Mae 9Bach, y grŵp a ffurfiwyd gan Lisa Jên a Martin Hoyland, wedi bod yn gosod ei farc ar y sîn cerddoriaeth byd yng Nghymru, ym Mhrydain ac yn rhyngwladol ers yr argraff a gafodd eu halbym gyntaf o ganeuon gwerin Cymraeg yn 2009.

Mwy...
Cynllun sy’n chwilio am dalent cerddorol newydd yng Nghymru yn lansio heddi

Dydd Mercher - 12 March 2014

Cynllun sy’n chwilio am dalent cerddorol newydd yng Nghymru yn lansio heddi

Mae cerddorion neu fandiau newydd, sy’n canu yn Gymraeg neu’n Saesneg, yn cael eu gwahodd i wneud cais i fod yn rhan o gynllun newydd cyffrous - Gorwelion - i hybu talent cerddorol newydd yng Nghymru yn 2014.

Mwy...
Jazz Aberhonddu’n dathlu tri deg mlynedd o lwyddiant ac yn edrych ymlaen at ddyfodol llewyrchus

Dydd Gwener - 28 February 2014

Jazz Aberhonddu’n dathlu tri deg mlynedd o lwyddiant ac yn edrych ymlaen at ddyfodol llewyrchus

Eleni mi fydd gŵyl fyd-enwog Jazz Aberhonddu’n dathlu tri deg mlynedd o ddiddanwch. I nodi’r garreg filltir mae’r trefnwyr, y cwmni Cymreig Orchard, wedi dod â’r doniau cyfoes amlycaf ynghyd mewn rhaglen hynod o gyffrous a gwreiddiol. Mi fydd Gregory Porter, sydd newydd ennill Grammy, a Laura Mvula, sydd wedi cael ei henwebu ar gyfer gwobr Brit, yn ymuno â sêr fel Burt Bacharach, Jean Toussaint, Loose Tubes, Warren Vaché a llawer iawn mwy o’r wynebau cyfarwydd sydd wedi ein gwefreiddio ar hyd y degawdau.

Mwy...
Cate Le Bon i chwarae yng Ngŵyl Lenyddiaeth Dinefwr Dydd Sadwrn 21 Mehefin 2014

Dydd Mercher - 26 February 2014

Cate Le Bon i chwarae yng Ngŵyl Lenyddiaeth Dinefwr Dydd Sadwrn 21 Mehefin 2014

Mae Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr yn falch o gael cyhoeddi y bydd y cerddor a’r artist pop Cate Le Bon yn chwarae yn yr ŵyl eleni, sy’n cael ei chynnal ar safle prydferth Parc a Chastell Dinefwr yng nghrombil gwledig Sir Gaerfyrddin yr haf hwn. Cynhelir gŵyl 2014 o ddydd Gwener 20 – dydd Sul 22 Mehefin.

Mwy...
Tudalen 1234567...91011

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245