Cyngor Celfyddydau Cymru | Cymru yn Fenis 2015
Cymru yn Fenis 2015

Cymru yn Fenis 2015

Mae Cymru yn Fenis yn bartneriaeth rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru (y comisiynydd) a'r sefydliadau sy'n cael eu dewis i gynnal yr arddangosfa.

Cymru yn Fenis/Wales in Venice 2015

...the rest is smoke

Helen Sear

9 Mai – 22 Tachwedd 2015
Santa Maria Ausiliatrice

Mae’n bleser gan Gyngor Celfyddydau Cymru gyhoeddi bod Helen Sear wedi ei dewis i gynrychioli Cymru yn Fenis/Wales in Venice yn Arddangosfa Gelf Ryngwladol rhif 56 Biennale Fenis rhwng 9 Mai a 22 Tachwedd 2015.

Arweinir cyflwyniad solo gyntaf Cymru gan artist benywaidd gan Ffotogallery; yr asiantaeth ddatblygu genedlaethol ar gyfer y cyfryngau ffotograffiaeth a lens yng Nghymru, a byddant yn gweithio gyda Stuart Cameron, a guradodd arddangosfa fawr gyntaf Helen Sear yn Chapter, Caerdydd ac sydd hefyd yn gefnogwr brwd o’i gwaith. Agorir yr arddangosfa i’r Wasg a gweithwyr proffesiynol rhwng 6-8 Mai 2015.

Datganiad i'r Wasg, 7 Mai 2015: Helen Sear…the rest is smoke

Profi Cymru yn Fenis:

www.experiencewalesinvenice.org

Helen-Sear


Helen Sear

Mae Helen Sear yn adnabyddus fel un o artistiaid cyfoes pwysicaf Cymru. Nodwedd amlwg yn ei gwaith yw archwilio’r ddolen rhwng ffotograffiaeth a chelfyddyd gain a’i phwyslais ar y cyd-fodoli rhwng byd pobl, byd anifeiliaid a’r byd naturiol.

Mae gan Helen Sear enw rhagorol am gynhyrchu gwaith cysyniadol gadarn o ansawdd, ac mae ei gwaith presennol yn cyfleu aeddfedrwydd a soffistigeiddrwydd, gan symud yn esmwyth rhwng syniadau eang am ffotograffiaeth, cerflunwaith a fideo, a’r artist yn dangos meistrolaeth dros wahanol ddeunyddiau a phrosesau cynhyrchu.


Santa Maria Ausiliatrice

Bydd arddangosfa Cymru yn Fenis/Wales in Venice yn cael ei gyflwyno am y trydydd tro yn y Santa Maria Ausiliatrice. Bydd Helen Sear yn cyflwyno corff hollol newydd o waith a ddyfeisiwyd ar gyfer ystafelloedd yr adeilad atmosfferig hanesyddol.

Hen gwfant sydd nawr yn cael ei ddefnyddio fel canolfan gymunedol yw Santa Maria Ausiliatrice. Mae Cymru yn defnyddio’r hen gapel a nifer o stafelloedd eraill yn yr adeilad.

Wedi ei leoli hanner ffordd rhwng prif safleoedd y Biennale yn y Giardini a’r Arsenale mae’r lleoliad yn hygyrch ac yn hawdd iawn i’w ganfod ar y Fondamenta San Gioacchino sydd ar ben uchaf stryd lydan y Via Garibaldi.

Ewch yma i weld rhagor am fanylion amseroedd agor a lleoliad y Santa Maria Ausiliatrice

web-banner-2


Ffotogallery

Ffotogallery yw’r asiantaeth ddatblygu genedlaethol ar gyfer ffotograffiaeth a chyfryngau lens yng Nghymru. Mae’n edrych tuag allan, gyda rhaglen o arddangosfeydd sy’n cynnwys artistiaid o Gymru a gweddill y byd. Nod Ffotogallery yw ehangu ei heffaith a’i dylanwad drwy arddangosfeydd teithiol, cyweithiau gyda sefydliadau ac orielau eraill, cyhoeddi print ac ar-lein a rhaglen gwaith maes ac addysg. Cwmni nid-am-elw wedi’i gyfyngu drwy warant yw Ffotogallery, ac mae hefyd yn elusen. Mae’n cael cyllid blynyddol gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

www.ffotogallery.org


Venice Biennale

La Biennale di Venezia yw arddangosfa celfyddydau gweledol mwyaf mawreddog y byd. Caiff Cymru yn Fenis/Wales in Venice ei chomisiynu a’i rheoli gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru gyda chefnogaeth a chydweithio gan Lywodraeth Cymru a’r British Council. Caiff ei dewis drwy alwad am gynigion.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi comisiynu artistiaid i gyflwyno yn Cymru yn Fenis/Wales in Venice fel Digwyddiad Cyfochrog yn Biennale Fenis ers 2003, gan ddathlu’r goreuon o blith artistiaid newydd a sefydledig Cymru. Ymhlith yr artistiaid blaenorol mae Bedwyr Williams, Tim Davies a John Cale.

Mae'r rhesymeg dros arddangos yn Fenis a'r hyn yr ydym yn gobeithio ei gyflawni yn cael eu hadlewyrchu yn amcanion y bartneriaeth:

  • Arddangos gwaith artistiaid mwyaf cyffrous a chreadigol Cymru.
  • Canolbwyntio sylw rhyngwladol a chenedlaethol ar ystod amrywiol gwaith a werthfawrogir gan y beirniaid sy'n ymwneud â Chymru, sy'n dod o Gymru neu sy'n gysylltiedig â Chymru.
  • Creu profiadau a chysylltiadau rhyngwladol ar gyfer orielau, curaduron ac artistiaid a fydd yn datblygu celfyddydau gweledol Cymru.
  • Ar lwyfan y byd dathlu Cymru ddeinamig, flaengar a diwylliannol ymgysylltiedig.

Mae ein presenoldeb ym Miennale Celf Fenis yn cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru gyda chyllideb graidd o £400,000 ar draws dwy flynedd i ddatblygu'r prosiect.


Helen Sear ... and the rest is smoke

Adnodd dysgu rhithwir Biennale Fenis ar gyfer athrawon a disgyblion

Mae’r wefan sy’n gydymaith i hyn www.experiencewalesinvenice.org/index-cy yn cynnig mewnwelediad unigryw i arddangosfa …the rest is smoke, o’r broses o’i datblygu a’i gosod yn ei lle i wythnos y lawnsio.

Dysgwch ragor am brofi Cymru yn Fenis.


Publication

Ar achlysur yr arddangosfa, bydd catalog yn cael ei gyhoeddi sy’n dogfennu'r corff newydd o waith, gan ddarparu ystod o fewnwelediadau a safbwyntiau ar ddatblygiad ymarfer Helen Sear, gan gynnwys testunau newydd gan yr Athro Steven Connor a chyflwyniad gan David Drake, Cyfarwyddwr Ffotogallery.


Tîm yr Arddangosfa

Cyfarwyddwr Prosiect: David Drake (Cyfarwyddwr, Ffotogallery)
Curadur: Stuart Cameron (curadur annibynnol a Chyfarwyddwr, Crescent Arts)
Curadur Cynorthwyol/Rheolwr Prosiect: Kathryn Standing (curadur annibynnol)
Comisiynydd: Cyngor Celfyddydau Cymru

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245