Cyngor Celfyddydau Cymru | Deunydd i'r Wasg a'r Cyfryngau

Deunydd i'r Wasg a'r Cyfryngau

Ceir isod restr o ddatganiadau, delweddau a manylion cyswllt sy’n ymwneud â Chymru yn Fenis.

26 Ebrill 2013: Grant Celfyddydau Rhyngwladol Cymru i deithio i Biennale Fenis

6 Chwefror, 2013: Bedwyr Williams a'r Starry Messenger

15 Mehefin, 2012: Bedwyr i'r Biennale


Am ragor o wybodaeth, delweddau a chyfleoedd cyfweld, cysylltwch â:

Yng Nghymru:

Siân James ar 029 2044 1344 / 07812 801356 / sian.james@celfcymru.org.uk

Y tu allan i Gymru a thramor:

Emma Pettit a Stephanie Knox o gwmni Margaret ar +44 (0) 20 7923 2861

emma@margaretlondon.com
steph@margaretlondon.com

Cyfryngau cymdeithasol Cymru yn Fenis:

Facebook.com/WalesInVenice
Twitter.com/WalesInVenice


Swyddfa Cymru yn Fenis

Swyddfa Cymru yn Fenis
Cyngor Celfyddydau Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL

ffon: +44 (0)845 8734 900
facs: +44 (0)29 2044 1400

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245