Cyngor Celfyddydau Cymru | Partneriaid

Partneriaid

Cyngor Celfyddydau Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru sy’n gyfrifol am gomisiynu a rheoli Cymru yn Fenis, gyda chymorth a chydweithrediad Llywodraeth Cymru a Chyngor Prydain.

Curadurir yr arddangosfa gan MOSTYN ac Oriel Davies.

Cynrychiolir Bedwyr Williams gan Ceri Hand Gallery.

MOSTYN yw prif oriel celf gyfoes yng Nghymru a derbyn gymorth ariannol wrth Gyngor Celfyddydau Cymru, Gwasanaethau’r Celfyddydau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Tref Llandudno. Enillodd yr adeilad newydd ystod o wobrau. Mae’n un o brif bartneriaid Plus Tate – rhwydwaith o ugain o orielau celf gyfoes dynamig ym Mhrydain. Cynnwys rhaglenni diweddar MOSYN sioe gan David Nash oedd yn archwilio am y tro cyntaf y defnydd o liw yn ei waith. Curadwyd Manifesta 8, Biennale Ewropeaidd Celf Gyfoes, ardal Murcia, Sbaen ac All Thaf Fits: The Aesthetic of Journalism gan ei Cyfarwyddwr newydd Alfredo Cramerotti.

http://www.mostyn.org

Mae Oriel Davies yn un o orielau celf gyfoes mwyaf allweddol Cymru a’r prif ganolfan ar gyfer celf weledol yng Nghanolbarth Cymru a’r gororau. O’r lleoliad gwledig hwn cyflwyna’r oriel waith celf o’r radd flaenaf sy’n tanio’r dychymyg a heriol gan artistiaid cenedlaethol a rhyngwladol. Cefnogir Oriel Davies gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Powys.

http://www.orieldavies.org

Sefydlwyd Ceri Hand Gallery yn Lerpwl yn 2008 fel oriel celf gyfoes masnachol, adleolodd yn ddiweddar i Lundain. Cynrychiola’r Oriel ystod o artistiaid sy’n dangos addewid a rhai ar ganol eu gyrfa, gan ffocysu’n benodol ar gelf cysyniadol a chelf berfformio, gan gynhyrchu ac arddangos prif weithiau newydd o fewn a thu hwnt i’r oriel.

http://www.cerihand.co.uk

Ynghyd ag arian craidd Cyngor Celfyddydau Cymru, ni fydda’n bosib gwireddu’r arddangosfa heb nawdd, cymorth a chydweithrediad y canlynol:

Zabludowicz Collection, Penderyn, Castle Fine Arts Foundry, Arts Council of Wales, Welsh Government, British Council, Wales Arts International, Mostyn, Oriel Davies, Ceri Hand

Strip Logo Fenis

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245