Cyngor Celfyddydau Cymru | Am Bedwyr Williams

Am Bedwyr Williams

Ganed Bedwyr Williams yn Llanelwy ym 1974 ac erbyn hyn mae'n byw a gweithio yng Nghaernarfon.

Bedwyr Williams 2013Ymdrinia ei berfformiadau barddonol ac ysmala â Chymreictod, â bod fel arall ac â bod yn wahanol. Yn y gorffennol yn ei waith ymgymerai â gwahanol bersonâu - pregethwr unllygeidiog, Angau a Chownt y Paill.

Tynna gwaith yr artist yn aml ar agweddau od ar ei fywyd ei hun i ddatblygu cerfluniau neu berfformiadau. Cyfuna'r celfyddydau â bywyd gyda thwts bach personol sy'n gydymdeimladol ac yn ymwneud â pherthnasau.

Archwilia ei osodiad, ei weithiau testun a'i berfformiadau bynciau gan gynnwys ei fagwraeth ym Mae Colwyn â thraed maint 13, damwain mewn bws mini gyda phedwar artist preswyl arall (ef yw'r unig oroeswr).

Ymddangosai ei waith yn sioe agoriadol MOSTYN a'r llynedd mewn gosodiad cofiadwy yn Oriel Davies sef Nimrod, darn a ymddangosai'n gyntaf yn Oriel Ceri Hand.

Agorodd ei arddangosfa My Bad yn Oriel Eicon, Birmingham gan deithio i Oriel Mission yn Abertawe. Cynrychiolir ef gan Oriel Ceri Hand ac yn ddiweddar lansiodd sioe undyn newydd gan Bedwyr, Dear Both, yn ei horiel newydd yn Llundain, ym Murlun Llundain 2012.

Cyflwynodd Bedwyr hefyd Curator Cadaver Cake yn rhan o brosiectau'r Frieze gyda Chelfyddydau Grizedale. Roedd yn un o uchafbwyntiau'r ŵyl gyda'i hawtopsia gyhoeddus ar gelain o guradur a wnaed o gacen gydag ymysgaroedd bwytadwy.

Yn Ffair Gelfyddydol Ryngwladol gychwynnol Llundain, Art13, ym Mawrth 2013 roedd stondin perfformio arbennig a ddyluniwyd ganddo a pherfformiodd ef yno ddwywaith.

Am CV a rhagor o wybodaeth am yr artist ewch i: www.limoncellogallery.co.uk

Am Bedwyr Williams
Cymru yn Fenis 2013

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245