Cyngor Celfyddydau Cymru | Amdan Tim Davies
Amdan Tim Davies

Amdan Tim Davies

Mae Tim Davies yn un o brif artistiaid Cymru ac mae’n gweithio mewn ystod o wahanol gyfryngau yn cynnwys ffilm, delweddau parod a cherflunwaith.

Mae llawer o’i waith yn cynnwys gweithrediadau gofalus, ail-adroddus a thra manwl. Mae ffurfiolaeth ddilychwin yn amlwg yn ei waith cynnar hyd at y gosodiadau fideo mwy diweddar, ond mae’r canlyniad yn aml yn hudolus o syml, yn finimal ag iddo estheteg hardd iawn. Mae’r broses lafurddwys mae Davies yn ymroi i’r gwaith yn llefaru’n groyw ond gyda llais tawel.

Standing at Aberystwyth
© Tim Davies
Standing at Aberystwyth © Tim Davies
Yn fwyaf adnabyddus am weithiau gosod sy’n herio strwythurau pŵer ac effeithiau pŵer trefedigaethol, fe aeth Davies unwaith â llawr pren ‘parquet’ yn ôl i fforest law yn Belize lle tybiwyd i’r pren hannu ohono a chael ei dorri lawr gan gaethweision. Mae’r ddelwedd o’r llawr pren yn cael ei adennill gan natur yn pontio amser a lle, yn ein cysylltu gyda chof dwys.

Mae’r curadur rhyngwladol a’r awdur Declan MacGonagle, ddetholodd Davies ar gyfer Artes Mundi 1 gyda Fumio Nanjo, yn ysgrifennu:

"Mae Tim Davies yn ran o grwp o artistiaid sy’n gweithio yn drawsgenedlaethol, sy’n ymroddedig i ‘le’ ond sydd hefyd yn gweithio yn y bod, nad ydynt yn penodi ein dealltwriaeth nac yn breintio eu deall eu hunain drwy fabwysiadu safbwynt ‘avant-garde’. Mae Davies yn gweithio drwy agor cloion ein profiad dynol, o safbwynt sydd eisioes tu draw i Fodernaeth, yn hytrach nac arwain unrhyw ymosodiad ofer yn ei erbyn. Mae’n gofyn i ni archwilio gydag e’ natur ac ystyr y profiad yna. Mae hefyd yn ymgorffori, yn ei ymarfer, rôl i’r artist sydd ag iddo agosrwydd ac, ar yr un amser, y gallu pellgyrhaeddol i gael mynediad i feddwl y person unigol a chrynswch poblogaeth a dyma sy’n ei wneud yn fath newydd anghenrheidiol o gelf ‘gyhoeddus’" (traethawd yng nghatalog Oriel Butler i Kilkenny Shift 2009)

Roedd Kilkenny Shift, 2009, yn waith safle-benodol wnaed ar gyfer Castell Kilkenny yn Iwerddon. Mae delweddau graeniog, llwyd yn y tafluniad yn datgelu grisiau’r gweision yng Nghastell Kilkenny gan adael i ni dychmugu’r gwahaniaeth i’r godidowgrwydd sydd ‘fyny’r grisiau’.

Redd Figures, 2010, llyfr a gwaith gosod yn Chapter, Caerdydd yn dogfennu blwyddyn lle bu’r artist yn myfyrio dros y defnydd o luniau ffotonewyddiadurol fel tystiolaeth yn y wasg i ddigwyddiadau lleol a byd-enag. Mae’r di-werth ochr yn ochr â’r creulon; yr anarferol nesaf at yr arferol; yr amwys neaf i’r diamwys. O fewn fframwaith o 365 niwrnod fe detholodd Davies y testun cysylltiol, gan greu rhestrau barddol ar wal yr oriel, yn ein gorfodi i ystyried sut y byddwn yn darllen a derbyn gwybodaeth y ein bywydau bob dydd.

Mae Tim Davies yn byw a gweithio yn Abertawe. Fe ddyfarnwyd iddo Wobr Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn 2008; roedd ar y rhestr-fer am Wobr Gelfyddyd Gyfoes Ryngwladol gyntaf Arts Mundi yn 2004 ac enillodd y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain yn yr Eiteddfod Genedlaethol ym Meifod, 2003. Mae arddangosfeydd unigol diweddar yn cynnwys Kilkenny Shift (2009) yn Oriel Butler, Kilkenny, Iwerddon; Seeriad (2010) yn Kunstihoone Galerii, Talinn, Estonia a 50th Year to Heaven (2010) yn Chapter, Caerdydd.

Curadurir yr arddangosfa yn Fenis gan Tom Rowland o Tom Rowland Fine Art, cefnogwr a chydweithredwr gyda Davies ers amser hir.

Mae arddangosfa Tim Davies ar gyfer Fenis yn cynnwys ystod o waith wedi'i gynhyrchu yn arbennig ar gyfer y Biennale.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245