Cyngor Celfyddydau Cymru | Pecyn Adnodd Addysgol
Pecyn Adnodd Addysgol

Pecyn Adnodd Addysgol

Pecyn Adnodd Addysgol - Cymru yn Fenis (Lawrlwytho PDF)

O fewn y pecyn adnoddau yma ceir cyflwyniad i Biennale Gelf Fenis a gwaith Tim Davies, sef yr artist a ddewiswyd i gynrychioli Cymru yn Fenis yn 2011.

Mae’r pecyn yma wedi ei ddylunio fel adnodd ar gyfer athrawon sydd am gyflwyno gwaith Tim Davies i ddisgyblion cyfnod allweddol 2. Gellir hefyd ei ddefnyddio gan arweinwyr gweithdai celf, disgyblion hŷn, teuluoedd ac yn gyffredinol gan bobl sydd am wybod mwy am y Biennale.

10 Mehefin 2011


Pecyn Adnodd Addysgol
2011

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245