Cyngor Celfyddydau Cymru | Partneriaid
Partneriaid

Partneriaid

Mae presenoldeb Cymru yn Fenis yn bosibl drwy lu o gyfraniadau mewn gwaith, amser a syniadau. Mae’r arddangosfa yn cael ei chomisiynu, ariannu a’i hwyluso gan Gyngor Celfyddydau Cymru gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru.

Yn gyfochrog ag arian craidd Cyngor y Celfyddydau, ni fuasai’r arddangosfa wedi ei gwireddu heb nawdd, cefnogaeth a chydweithrediad:

Partneriaid Fenis

Cyngor Celfyddydau Cymru | British Council | Cymdeithas Gelfyddyd Gyfoes Cymru | Canolfan Diwydianau Creadigol, Ymchwil ac Arloesedd | Partneriaeth Arloesi'r Ddraig | John Jones, London | Martinspeed | Moving Image Wales | Ridinghouse | Prifysgol Fetropolitan Abertawe | Tom Rowland Fine Art | Celfyddydau Rhyngwladol Cymru | Llywodraeth Cymru | Wright Gallery Services

Artist: Tim Davies ©Tim Davies
2011

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245