Cyngor Celfyddydau Cymru | Isobel Crawford

Isobel Crawford

Rhanna Isobel Crawford ei phoriadau fel intern a ymgymerodd â dogfennaeth ffotograffyddol a recordio gosodiad y gwaith yn y Ludoteca.

Ar ôl cyrraedd yn fuan ar ôl y tîm gosodiad ym Mai, darganfyddais fod y gwaith eisoes yn mynd rhagddo yn y Santa Maria Ausiliatrice wrth baratoi ar gyfer arddangosfa Tim Davies ym Miennale Fenis. Wrth sefyll y tu allan i’r drysau solet, mawreddog teimlais gymysgedd o gynnwrf a phryder am yr hyn oedd y tu hwnt iddynt. Ar y tu fewn, arweniai gyntedd hir a chul i ystafell yr allor gydag ystafelloedd ymgysylltiol yn agor tua’r ochr Lee roedd y tîm yn paratoi gofodau i’w defnyddio ar gyfer ei osodiadau fideo a’i waith muriol.

Yn ymwybodol o’u dyddiad cau i fod yn barod ar gyfer yr agoriad, roedd yn fuddiol imi aros yn y cefndir gan fod yn barod ar gyfer unrhyw gyfleoedd ffotograffig a ddôi i’m rhan. Wrth greu gwaith a berthynai i’r paratoadau hyn ac ar yr un pryd ddatgelu ychydig o gymeriad y lle, roedd yn bwysig edrych y tu hwnt i’r ‘safle adeiladu’ gan ddogfennu elfennau unigol megis y ffont a’r cyfreslun o’r ddeunawfed ganrif o’r Swper Olaf. Rhoddodd safon y golau a wasgarwyd gan lwch y paratoadau naws o lonyddwch cyffyrddadwy, bron, i’r cyn-gwfaint ac ysbyty i’r tlawd.

Mae Fenis yn ddinas lle mae crefydd yn parhau i dreiddio i fywyd bob dydd; llinell y gorwel trefol a atalnodir gan dyrau eglwysig a chlychau mewn cân a ddechreuodd ddylanwadu’r delweddau a ‘welwn’. Yn raddol, magodd arteffactau ymddangosiadol undonog y safle ystyron newydd. Awgrymwyd y nefol gan yr agoriadau gyda’u colofnau o olau ysgafn ac esblygodd delweddau o esgidiau gwaith, sgriwiau a casys pacio yn gyfres a ddatblygodd elfen o naratif am gariad, colled ac aberth.

Tra bod gan Fenis beth wmbreth o leoliadau twristaidd enwog, fe’m denwyd at ardaloedd tawelach y ddinas, yn enwedig yn y nosweithiau wrth archwilio strydoedd ymddangosiadol ddiffaith a’r sgwariau, pob un â’u ffynnon capiog. Bron â bod, mae gan y delweddau canlynol elfen theatraidd, wedi’i ehangu gan y tafluniadau lliw rhyfedd a grëwyd gan oleuadau’r stryd.

Mae’r profiad o weithio yn Fenis yn dogfennu’r broses o osod arddangosfa heb ymyrraeth bywyd bob dydd i dynnu fy sylw wedi datgelu i mi’r prosesau sy’n rhan o greu sioe fawr. Mae’r profiad hefyd wedi ysgogi nifer o syniadau posib ar gyfer prosiectau yn y dyfodol.


Oni fedrwch weld yr oriel luniau uchod, gellir gweld lluniau yma: http://www.flickr.com/photos/50908833@N04/sets/72157627581085335/

2011

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245