Cyngor Celfyddydau Cymru | Rhagarddangosfa ac Arddangosfa
Rhagarddangosfa ac Arddangosfa

Rhagarddangosfa ac Arddangosfa

Frari (llun fideo llonydd)
©Tim Davies
Frari (llun fideo llonydd): Tim Davies
Dyddiadau'r Arddangosfa Gelf Ryngwladol Rhif 54 yw 4 Mehefin 2011 hyd at 27 Tachwedd 2011.

Curadurir yr arddangosfa gan Tom Rowland o Tom Rowland Fine Art sy'n byw yn Llundain a fu'n cefnogi Davies a chydweithio ag ef ers tro byd.

Atynnodd yr arddangosfa dros 3,000 o guraduron, beirniaid, casglwyr rhyngwladol ac ymwelwyr i gyfnod y rhagarddangosfa (1-3 Mehefin) ac rydym yn disgwyl hyd at 30,000 o ymwelwyr pellach (gan gynnwys llawer o grwpiau ysgol ac oedolion ifainc) i'r arddangosfa chwe mis.

Ymweld â gwefan swyddogol La Biennale di Venezia.


Ewch ar daith rithiol fer trwy'r arddangosfa!


Figures in a Landscape: Tim Davies ©Tim Davies
2011

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245